Hållbar energi i SMF genom samverkan

Välkommen på workshop om effektiv och hållbar energianvändning i företagsparker och industriområden. Tillsammans vässar vi verktygen!

Workshopen vänder sig framför allt till dig som jobbar på Energikontor eller som energirådgivare, eller på annat sätt stödjer företag att utvecklas i sitt hållbarhetsarbete.

Under workshopen kommer vi att presentera exempel från Europa och Sverige och avsluta med en gemensam diskussion kring behov i industriområden/företagsparker i Sverige, och hur dessa kan stöttas för att utvecklas mot ökad effektivitet och hållbarhet. Workshopen genomförs online via Teams.

Program

  • Introduktion
  • Saving energy together – projektet GEAR@SME med exempel från Europa – Ingrid Nyström
  • Energieffektivisering i nätverk och samverkan – exempel från Sverige – Patrik Thollander
  • Förstudie TVV/ERUF – Effektiv och hållbar energi hos SMF i verksamhetsområden
  • Gemensam diskussion

Workshopen organiseras av CIT Industriell Energi i samverkan med Patrik Thollander och Curt Björk från Högskolan i Gävle, Peter Berg från Energikontor Väst och Camilla Kinnear från Västsvenska Handelskammaren. Den genomförs inom projektet GEAR@SME – Saving energy together och bidrar även till en förstudie finansierad av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Målet är att förstudien leder till en större satsning i Sverige.

Anmäl dig till Emmi Voogand på mejl: emmi.voogand@chalmersindustriteknik.se

Läs mer om EU-projektet GEAR@SME och projektets arbetssätt

Välkommen!

Ingrid Nyström, projektledare GEAR@SME och VD CIT Industriell Energi

Eventinformation

  • Start: 2022-09-30 09:00
  • Slut: 2022-09-30 11:00
  • Plats: Online