Energy Future in Industry

Välkommen till tre inspirerande dagar om industrins omställning på konferensen ”Energy Future in Industry” i Göteborg  9–11 maj.

Konferensen samlar industrin, akademin och beslutsfattare för att diskutera åtgärder, möjligheter och hinder för en energieffektiv industri med noll eller nettonegativa utsläpp.

Målet för konferensen är:

  • att ge dig som deltagare en översikt över viktig utveckling av och åtgärder för att uppnå energieffektivitet och radikal minskning av växthusgaser i framtida industrier,
  • att identifiera akuta behov av fortsatt arbete,
  • att öka kunskapen om olika åtgärders möjliga roll för att uppnå noll eller negativa utsläpp och vikten av jobba med ett systemperspektiv
  • att ge möjligheter för experter inom specifika områden att delta i ett internationellt nätverkande.

Arrangörer av konferensen är IETS TCP, Energimyndigheten och Chalmers.

Program och anmälan hittar du på webbplatsen Energy Future in Industry.

Eventinformation

  • Start: 2023-05-09 08:30
  • Slut: 2023-05-11 13:00
  • Plats: Chalmers konferens