Vi gör morgon­dagen redo för framtiden

Chalmers Industriteknik är en forsknings- och utvecklingsorganisation med fokus på innovation för ett hållbart samhälle. Våra experter arbetar nära forskningen, akademin och industrin för att från forskningen skapa konkreta och hållbara lösningar på morgondagens utmaningar.

Vi tar forskningen från akademin till industrin

Tillsammans med våra uppdragsgivare utvecklar vi tekniker, produkter och tjänster som bygger på kunskaper och tekniska framsteg från forskningsvärlden.

Syftet med allt vi gör är att skapa nya lösningar på samhällsproblem och stärka konkurrenskraften hos små och stora företag och organisationer.

Våra expertområden

Människorna som gör det möjligt

Hos oss arbetar fler än 100 experter med specialistkunskap inom olika områden. När de kombinerar sina kunskaper, finns det ingen gräns för vad de kan åstadkomma för våra uppdragsgivare och för samhället.

Projekt

Millimetervåg baserat grafen som möjliggör trådlös kommunikation

Kan grafen tävla med vanligt använda elektriskt ledande material som koppar, guld, aluminium och silver på substrat som kretskort?

Projekt

Design för cirkulära fiskeredskap   

Design för cirkulära fiskeredskap är ett av flera delprojekt inom Havs- och vattenmyndighetens (HaV) regeringsuppdrag om insamling av fiskeredskap och fritidsbåtar.

Bild från västkusten, sjöbodar
Projekt

Gravida kvinnors bältesanvändning

Säkerhetsbältet är det enskilt viktigaste bilsäkerhetssystemet, och halverar risken att omkomma vid en kollision i personbil.

Vi stöttar Chalmers tekniska högskolas samverkan med näringslivet

Chalmers Industriteknik är en integrerad del av Chalmers innovationsekosystem och forskningsstöd. I vårt uppdrag ingår att stimulera, delta och driva Chalmers innovations- och utvecklingsinsatser, kommunicera och sprida kunskap och resultat samt stötta Chalmers tekniska högskolas samverkan med samhälle och näringsliv. Chalmers styrkeområden: energi, hälsa och teknik, information- och kommunikationsteknik, materialvetenskap, nano, produktion samt transport passar väl ihop med flera av våra kompetensområden och ansökningar till forskningsfinansiärer sker löpande ihop med Chalmersforskare.

Håll dig uppdaterad

Läs om det senaste inom våra expertområden och var först med att få veta om intressanta aktiviteter hos oss.