Vi gör morgon­dagen redo för framtiden

Chalmers Industriteknik är en forsknings- och utvecklingsorganisation med fokus på innovation för ett hållbart samhälle. Våra experter arbetar nära forskning, akademin och industrin för att skapa konkreta, forskningsnära och hållbara lösningar på morgondagens utmaningar.

Vi tar forskningen från labbet till industrin

Tillsammans med våra uppdragsgivare utvecklar vi tekniker, produkter och tjänster som bygger på kunskaper och tekniska framsteg även från forskningsvärlden.

Syftet med allt vi gör är att skapa nya lösningar på samhällsproblem och stärka konkurrenskraften hos små och stora företag och organisationer.

Våra expertområden

Människorna som gör det möjligt

Hos oss arbetar fler än 100 experter med specialistkunskap inom olika områden. När de kombinerar sina kunskaper, finns det ingen gräns för vad de kan åstadkomma för våra uppdragsgivare och för samhället.

Projekt

AlgAIe

Nya studier har visat att om man tillsätter makroalgen Asparagopsis som ett komplement till boskapsfoder kan man minska boskapens metanutsläpp med över 80 %. Metanutsläpp från nötkreatur står för cirka 4 % av världens årliga utsläpp av växthusgaser.

Projekt

Millimetervåg baserat grafen som möjliggör trådlös kommunikation

Kan grafen tävla med vanligt använda elektriskt ledande material som koppar, guld, aluminium och silver på substrat som kretskort?

Projekt

ProSAFe – Personligt skydd mot fallskador – förbättrad livskvalité hos äldre

I Nollvisionens anda kommer ProSAFe att designa, producera, testa och utvärdera estetiskt tilltalande fallskadepreventiva kläder med optimerad prestanda, komfort och prisbild.

Vi stöttar Chalmers tekniska högskolas samverkan med näringslivet

I vårt uppdrag på Chalmers Industriteknik ingår att stimulera, stötta och strukturera Chalmers tekniska högskolas samverkan med näringslivet. Chalmers styrkeområden: energi, hälsa och teknik, information- och kommunikationsteknik, materialvetenskap, nano, produktion samt transport passar väl ihop med flera av våra kompetensområden.

Håll dig uppdaterad

Läs om det senaste inom våra expertområden och var först med att få veta om intressanta aktiviteter hos oss.