Deep Learning

Vem är egentligen smartast - maskin eller människa?

Pragmatisk syn på deep learning

Det har skett fantastisk utveckling av nya ramverk och plattformar för att utveckla effektiva deep learning-algoritmer. Utmaningen ligger i att identifiera hur man ska använda dem.

Vi har en pragmatisk syn på hur deep learning kan nyttjas på bästa sätt och vilka problem man kan lösa genom att identifiera inparametrar som adderar till en effektiv inlärningsprocess och utveckling av algoritmer som ständigt förbättras.

Bernd Ketzler (gruppchef)

Kontakta mig