För media

Chalmers Industriteknik är en stiftelse – grundad av Chalmers tekniska högskola – med ca 110 mkr i årlig omsättning och nära 90 anställda, varav mer än hälften med doktorsexamen. Chalmers Industriteknik erbjuder akademisk spetskompetens inom områdena energi, material, tillämpad AI, design och cirkulär ekonomi.

Vi gör morgondagen redo för framtiden.

Kontakta VD Golaleh Ebrahimpur.
Telefon: 0708-209 072
Epost: golaleh.ebrahimpur@chalmersindustriteknik.se