För media

Chalmers Industriteknik är en stiftelse – grundad av Chalmers tekniska högskola – med ca 110 mkr i årlig omsättning och nära 90 anställda, varav mer än hälften med doktorsexamen. Chalmers Industriteknik erbjuder akademisk spetskompetens i konsultformat inom områdena energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi.

Vi gör morgondagen redo för framtiden.

Kontakta VD Golaleh Ebrahimpur.
Telefon: 0708-209 072
Epost: golaleh.ebrahimpur@chalmersindustriteknik.se