Anna Carlsson

Anna brinner för att öka säkerheten i trafikmiljön, med speciellt fokus på kvinnor, äldre och personer med funktionsvariationer. Hon har erfarenhet av arbete inom såväl akademi, industri och myndighet. Anna är också föreståndare för Revere som är ett laboratorium för fordonsforskning.

Anna uppskattar att arbeta i forskningsnära och interdisciplinära miljöer med möjlighet till omväxlande uppgifter. Hon är teknologie doktor i maskin- och fordonssystem och har en civilingenjörsexamen från Teknisk Fysik. Dessutom är hon utbildad gymnasielärare i fysik och tekniska ämnen.

Anna disputerade 2012 med avhandlingen “Addressing Female Whiplash Injury Protection – A Step Towards 50th Percentile Female Rear Impact Occupant Models”. Har tillsammans med Folksams Forskningsavdelning pågående projekt med fokus på whiplashrelaterade skador och skyddssystem. Hon är med i Trafikverkets samverkansgrupper för Säker Gångtrafik och Säker Cykel/Moped samt deltar i samarbeten med frågor som rör trafiksäkerhet och mobilitet hos äldre och personer med rörelsenedsättning samt om elfordon och framtidens mobilitet. Anna har även arbetat som provnings- och projektingenjör inom krocksäkerhet.

Titel Föreståndare för Revere, Projektledare, PhD/MSc/MEd
Expertis Biomekanik samt olycks- och skadeprevention
Telefon 031-772 3650
Mobil 070-594 3650
Epost anna.carlsson@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/anna-carlsson-19010011/
Citat
Förstärkta bildörrar räddade min fars liv. Det väckte mitt intresse för trafiksäkerhet!

Anna reder ut begreppen...

Olycks- och skadeprevention

Skador på människokroppen kan förhindras genom dels olycksprevention (dvs att olycka sker) och dels skadeprevention (dvs att skada uppkommer). Genom att använda olika typer av skyddssystem (tex cykelhjälm eller bilbälte) kan skaderisken minskas.

Biomekanik

För att kunna utforma och konstruera skyddssystem för olycks- och skadeprevention på ett optimalt sätt måste man ha en kunskap om vilka belastningar kroppen tål samt relevanta provmetoder, vilket man studerar inom biomekanik.