Stöd för att söka finansiering

Många av våra projekt tillsammans med innovativa företag finansieras delvis av statlig, regional eller europeisk finansiering. De medel som går att söka är ofta kopplade till teknisk utveckling som på sikt kan skapa tillväxt för företaget och värdefull samverkan med teknikintensiva leverantörer som universitet, institut eller liknande.

Nedan finns ett urval av offentliga bidrag som kan sökas av små och medelstora företag för att delfinansiera antingen produkt- eller affärsutveckling:

Vill du veta mer?
Kontakta Kent Rundgren, kent.rundgren@chalmersindustriteknik.se