Säker och optimal hantering för att skapa cirkulära flöden av batterier från krockade bilar (CIRC-BAT)

Cirkulär ekonomi
Industriell materialåtervinning
Med ett växande antal elfordonsbatterier som produceras och släpps ut på marknaden finns ett ökande behov av cirkulära flöden för batterier från elfordon.

Det är särskilt viktigt att se till att batterier och deras komponenter återanvänds och återvinns eftersom batterierna innehåller värdefulla och kritiska material som kobolt, litium och nickel som riskerar att bli en bristvara inom en snar framtid. Den stora utmaningen idag inom branschen gäller säkerheten vid hantering av batterier från uttjänta fordon. Det behövs ett säkert och effektivt process- och informationsflöde samt testutrustning och diagnosverktyg som kan utvärdera olika typer av batterier.

Syftet med detta demonstrationsprojekt är att etablera ny och utökad kunskap och lösningar som bidrar till en ökad cirkulär användning av batterier. Resultaten av projektet kommer att bidra till och påskynda en förändring mot säkra processer och effektiva värdekedjor bättre anpassade till cirkulära och hållbara system.

Fakta
Projektledare: Carina Hagström/BilRetur ABC AB
Partners: Jönköpings Bildemontering AB, Conbat AB, Mobility Sweden, BilRetur ABC AB, Borås Bildemontering AB, Chalmers Industriteknik, MRF, Sveriges Fordonsverkstäders Förening, Walters Bildelar AB, Allbildelar AB, Ådalens Bildemontering AB, RISE AB, If Skadeförsäkring AB, Stena Recycling AB, BIL Sweden AB,  Volvo Cars AB, SBR AB, Volvia och Polestar.
Projekttid: 2022-09-01 till 2024-09-30

Vill du veta mer?

Karolina Kazmierczak

Projektledare, PhD

Hafdís Jónsdóttir

Projektledare, MSc

Fler projekt
Projekt

PLA-biobaserad plast från sekundära råvaror

Syftet med detta projekt är att utveckla en tekno-ekonomiskt gångbar produktionsväg för PLA, Polylactic acid, från andra generationens råvaror såsom sidoströmmar från sven…

Projekt

SpårKons

I det här projektet placerar vi användarna av produktpassen och deras behov i centrum. Avsikten är att öka insikten om vilken information om produkten som är relevant, dels för han…

Projekt

AutoWEEEdakt II – Automatisk AI baserat system för detektion av konsumentelektronikavfall

Under 2020 återvann EU 4,7 miljoner ton elektronikavfall med låg insamlingsprocent. I AutoWEEEdakt II projektet använder vi artificiell intelligens för att förbättra sorterin…