Molekyldynamiksimuleringar för utveckling av nya batterimaterial

Innovationsledning
Tillämpad AI
Computer Vision
Affärsutveckling
Compular är en startup med bas i Göteborg, som är banbrytande inom utveckling av avancerade in-silico-material. Projektet som involverade Enerpoly, en annan svensk startup som utvecklar uppladdningsbara zinkjonbatterier.

Chalmers Industriteknik, fokuserade på att öka Compulars programvara för materialutveckling till en marknadsklar lösning baserad på Enerpolys kemiexempel. Tack vare integrationen med HPC kan Compulars programvara på kort tid ta fram kemiska egenskaper och egenskaper hos designmaterial. Vetenskapen bakom programvaran bygger på molekylär dynamik och partikelbanesimulering, samt Compulars egenutvecklade know-how.

Det slutliga målet är att minska kostnaderna och tiden som krävs för att utföra laboratorietester, och ge batteritillverkarna möjlighet att förutsäga egenskaperna hos nya material före laboratorietester, så att de kan välja ut de bästa kandidaterna.

Våra medarbetare Faruk Geles fokuserade på att utveckla backend-infrastruktur för analysprogramvara och Aleksandra Kempińska jobbade med projektledning för att leverera konkurrent- och marknadsanalys samt utveckla en prissättningsstrategi men även att tillhandahålla ett patentlandskap.

Vill du veta mer?

Aleksandra Kempinska

Projektledare, MSc

Faruk Geles

Data Scientist, PhD

Fler projekt
Projekt

Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

I det Vinnovafinansierade projektet samarbetar Digiclean och IKPAB tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, Gnosjö Automatsvarvning AB, Parker Borås, Volvo, SKF och Clemond…

Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…

Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en ti…