Molekyldynamiksimuleringar för utveckling av nya batterimaterial

Innovationsledning
Tillämpad AI
Computer Vision
Affärsutveckling
Compular är en startup med bas i Göteborg, som är banbrytande inom utveckling av avancerade in-silico-material. Projektet som involverade Enerpoly, en annan svensk startup som utvecklar uppladdningsbara zinkjonbatterier.

Chalmers Industriteknik, fokuserade på att öka Compulars programvara för materialutveckling till en marknadsklar lösning baserad på Enerpolys kemiexempel. Tack vare integrationen med HPC kan Compulars programvara på kort tid ta fram kemiska egenskaper och egenskaper hos designmaterial. Vetenskapen bakom programvaran bygger på molekylär dynamik och partikelbanesimulering, samt Compulars egenutvecklade know-how.

Det slutliga målet är att minska kostnaderna och tiden som krävs för att utföra laboratorietester, och ge batteritillverkarna möjlighet att förutsäga egenskaperna hos nya material före laboratorietester, så att de kan välja ut de bästa kandidaterna.

Våra medarbetare Faruk Geles fokuserade på att utveckla backend-infrastruktur för analysprogramvara och Aleksandra Kempińska jobbade med projektledning för att leverera konkurrent- och marknadsanalys samt utveckla en prissättningsstrategi men även att tillhandahålla ett patentlandskap.

Vill du veta mer?

Aleksandra Kempinska

Projektledare, MSc

Faruk Geles

Data Scientist, PhD

Fler projekt
Projekt

VELES – Det första regionala datarummet för smart hälsa (RSHDS) i Europa

Även om en enorm mängd hälsodata genereras varje sekund är det långt ifrån enkelt för vårdpersonal att få tillgång till dem. Dessutom registreras de flesta patienters hälsodata for…

Projekt

Foderprotein från avfall från livsmedelsindustrier och Digitala tvillingar för hållbara återvinningsanläggningar

Projekten identifierade digitaliseringsmöjligheter inom återvinningsindustrin med foderprotein tillverkning med Black Soldier Fly larver som fallstudie.…

Projekt

PLA-biobaserad plast från sekundära råvaror

Syftet med detta projekt är att utveckla en tekno-ekonomiskt gångbar produktionsväg för PLA, Polylactic acid, från andra generationens råvaror såsom sidoströmmar från sven…