Swedish Upcycling – cirkulär design

Design och cirkulär ekonomi i samverkan ger uttjänta produkter en ny chans.

Endast fantasin sätter gränser

När materialet, komponenten eller produkten tillslut har tjänat sitt första syfte finns vi där för att hjälpa den hitta sitt nya syfte. Genom att kombinera kompetens inom design och cirkulär ekonomi utvecklar vi innovativa produkter där kvarvarande funktion och utseende bevaras och utnyttjas i nya tillämpningar – helt utan komplicerade återvinningsprocesser. Endast fantasin sätter gränser för upcycling.

Men, vi behöver också bli bättre på att göra rätt från början, det vill säga designa för ett långt liv, för återanvändning och för återvinning. Redan i designsteget avgörs nämligen hur väl produkten kommer kunna återvinnas eller återanvändas när den når slutet på sin första livscykel.

Kontakta mig

Relaterade projekt

Återvinning av utdragslådor från kylmöbler

Kyl- och frysskåp (kylmöbler) innehåller i regel en större mängd plast. En betydande andel av plastinnehållet utgörs av kylmöblernas utdragslådor och hyllfack. Inför att kylmöbler hanteras för att materialåtervinnas är…