Produktions- och transportlogistik

Nya logistiklösningar är nödvändiga för mer cirkulära material- och produktflöden.

Från linjär till cirkulär

Övergången från linjära till mer cirkulära material- och produktflöden ställer krav på nya logistiklösningar.

  • Att effektivisera produktionen i återvinningsindustrin innebär att fler material blir lönsamma att återvinna.
  • Att hämta med sig något i en returtransport som annars skulle gått tom minskar miljöpåverkan.
  • Att skapa så kallade retursystem för produkter som satts på marknaden ger företag återigen kontroll på produkten och dess värden.

Men… hur gör man allt sånt här? Vi vet.

Kontakta mig

Relaterade projekt

RESK(L)AR

Projektet ”Innovativ logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän”, kort RESK(L)AR, har undersökt hur restauranger kan arbeta med hemleveranser på nya sätt när gäster inte kan besöka restauranger…