Produktions- och transportlogistik

Nya logistiklösningar är nödvändiga för mer cirkulära material- och produktflöden.

Från linjär till cirkulär

Övergången från linjära till mer cirkulära material- och produktflöden ställer krav på nya logistiklösningar.

  • Att effektivisera produktionen i återvinningsindustrin innebär att fler material blir lönsamma att återvinna.
  • Att hämta med sig något i en returtransport som annars skulle gått tom minskar miljöpåverkan.
  • Att skapa så kallade retursystem för produkter som satts på marknaden ger företag återigen kontroll på produkten och dess värden.

Men… hur gör man allt sånt här? Vi vet.

Klas Cullbrand

Kontakta mig