Vår styrelse

Chalmers Industritekniks styrelse tillsätts av Chalmers tekniska högskola. För att spegla verksamheten och uppdraget finns representanter från både näringsliv och akademi. 

Gunnar Fernström, ordförande
Investment Director, InnovationsKapital

Joacim Fogelström
Director Actuation & Motion Control, SKF AB

Kajsa Hulthén
Biträdande professor, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola

Mats Fägerhag
VD, CEVT AB

Orvar Hurtig
VD Consat Engineering AB

Anders Karlström
Prefekt, Elektroteknik, Chalmers tekniska högskola

Rikard Söderberg
Prefekt, Industri- och materialvetenskap, Chalmers tekniska högskola