Vår styrelse

Chalmers Industritekniks styrelse tillsätts av Chalmers tekniska högskola. För att spegla verksamheten och uppdraget finns representanter från både näringsliv och akademi. 

Gunnar Fernström, ordförande
Investment Director, InnovationsKapital

Anna Lundgren
Ansvarig Chalmers innovationsekosystem, Chalmers tekniska högskola

Joacim Fogelström
Director Actuation & Motion Control, SKF AB

Kajsa Hulthén
Biträdande professor, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola

Mats Fägerhag
VD, CEVT AB

Orvar Hurtig
Head of Business Area Automation, Toyota

Rikard Söderberg
Prefekt, Industri- och materialvetenskap, Chalmers tekniska högskola