Vår styrelse

Chalmers Industritekniks styrelse tillsätts av Chalmers tekniska högskola. För att spegla verksamheten och uppdraget finns representanter från både näringsliv och akademi. 

Gunnar Fernström, ordförande
Investment Director, InnovationsKapital

Fredrik Hörstedt, vice ordförande
Vicerektor, Chalmers tekniska högskola

Rikard Söderberg
Prefekt, Industri- och materialvetenskap, Chalmers tekniska högskola

Ulf Berg
fd VD, Business Sweden AB

Joacim Fogelström
Director Actuation & Motion Control, SKF AB

Mats Fägerhag
VD, CEVT AB

Orvar Hurtig
Head of Business Area Automation, Toyota