Innovationsledning

Dra nytta av kraften i innovation! Men gör det på rätt sätt! Vi hjälper din organisation att använda innovation för att skapa nya lösningar och affärer.

Innovation är en stark förändringskraft som kan användas för att snabbare uppnå verksamhetsmål, öka konkurrenskraft och stärka personalens engagemang i utvecklings- och förbättringsarbete. Men hur organiserar man sitt innovationsarbete, så att man nyttjar potentialen till fullo? Hur skapar man en stark innovationskultur, strategi och processer för att lyckas?

Chalmers Industriteknik har mångårig erfarenhet av att stödja verksamheter med att utveckla sin innovationsförmåga genom strukturerad innovationsledning. Med utgångspunkt i ISO standarden 56002 och i nära samverkan med er organisation hjälper vi er med:

  • Att få en tydlig bild av nuläget, dvs hur fungerar ert innovationsarbete och er innovationsledning idag, vilka styrkor och svagheter har det och vad är orsakerna?
  • Att ta fram en handlingsplan med delmål och mål för förbättrad innovationsledning och ökad innovationsförmåga.
  • Utbildning i innovationsledning för innovationsledare och linjechefer.
  • Coachning och stöd för att utveckla och använda innovationsstrategier och innovationsverktyg.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta Johan Felix.