PLA-biobaserad plast från sekundära råvaror

Cirkulär ekonomi
Material
Cellulosabaserade material
Cirkulära strategier & affärsmodeller
Hållbar kemi
Plast- & kompositmaterial
Syftet med detta projekt är att utveckla en tekno-ekonomiskt gångbar produktionsväg för PLA, Polylactic acid, från andra generationens råvaror såsom sidoströmmar från svensk skogs- och jordbruksindustri.

Projektets mål är att öka tillgängligheten till PLA och därigenom minska beroendet av fossilbaserad plast. Genom att öka produktionsvolymen av PLA från olika sekundära råvaror förväntas projektet främja utvecklingen av effektiva, hållbara och cirkulära affärsmodeller. Genom tillämpning av ny teknik med fokus på både ekonomi och teknologi förväntas projektet skapa flexibla och energieffektiva produktionsenheter. Detta förväntas i sin tur generera fler lokala arbetstillfällen och möjliggöra framtida export av både material, kunskap och teknologi.

Fakta
Projektets parter återfinns längs hela värdekedjan från råvara, via biorektorer och fermentering, polymerisation, ”kompoundering” till produkttillverkare och användare. Finansiär av projektet är Vinnova.

Vill du veta mer?

Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Projektledare, Tekn Lic

Fler projekt
Projekt

VELES – Det första regionala datarummet för smart hälsa (RSHDS) i Europa

Även om en enorm mängd hälsodata genereras varje sekund är det långt ifrån enkelt för vårdpersonal att få tillgång till dem. Dessutom registreras de flesta patienters hälsodata for…

Projekt

Foderprotein från avfall från livsmedelsindustrier och Digitala tvillingar för hållbara återvinningsanläggningar

Projekten identifierade digitaliseringsmöjligheter inom återvinningsindustrin med foderprotein tillverkning med Black Soldier Fly larver som fallstudie.…

Projekt

Molekyldynamiksimuleringar för utveckling av nya batterimaterial

Compular är en startup med bas i Göteborg, som är banbrytande inom utveckling av avancerade in-silico-material. Projektet som involverade Enerpoly, en annan svensk startup som u…