PLA-biobaserad plast från sekundära råvaror

Cirkulär ekonomi
Material
Cellulosabaserade material
Cirkulära strategier & affärsmodeller
Hållbar kemi
Plast- & kompositmaterial
Syftet med detta projekt är att utveckla en tekno-ekonomiskt gångbar produktionsväg för PLA, Polylactic acid, från andra generationens råvaror såsom sidoströmmar från svensk skogs- och jordbruksindustri.

Projektets mål är att öka tillgängligheten till PLA och därigenom minska beroendet av fossilbaserad plast. Genom att öka produktionsvolymen av PLA från olika sekundära råvaror förväntas projektet främja utvecklingen av effektiva, hållbara och cirkulära affärsmodeller. Genom tillämpning av ny teknik med fokus på både ekonomi och teknologi förväntas projektet skapa flexibla och energieffektiva produktionsenheter. Detta förväntas i sin tur generera fler lokala arbetstillfällen och möjliggöra framtida export av både material, kunskap och teknologi.

Fakta
Projektets parter återfinns längs hela värdekedjan från råvara, via biorektorer och fermentering, polymerisation, ”kompoundering” till produkttillverkare och användare. Finansiär av projektet är Vinnova.

Vill du veta mer?

Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Projektledare, Tekn Lic

Fler projekt
Projekt

Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

I det Vinnovafinansierade projektet samarbetar Digiclean och IKPAB tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, Gnosjö Automatsvarvning AB, Parker Borås, Volvo, SKF och Clemond…

Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…

Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en ti…