Materialval för tuffa miljöer

Material
Cellulosabaserade material

Ett internationellt medicinteknik-företag anlitade oss för att specificera och välja polymera material för en ny generation produkter med krav på lång livslängd i aggressiva miljöer. Kommersiellt tillgängliga materialkvaliteter identifierades, utvärderades och kandidater för praktiska tester utvaldes på mycket kort tid.

Vill du veta mer?

Johan Felix

Strategisk samverkan

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…