Materialval för tuffa miljöer

Material
Hållbara Polymer

Ett internationellt medicinteknik-företag anlitade oss för att specificera och välja polymera material för en ny generation produkter med krav på lång livslängd i aggressiva miljöer. Kommersiellt tillgängliga materialkvaliteter identifierades, utvärderades och kandidater för praktiska tester utvaldes på mycket kort tid.

Vill du veta mer?

Johan Felix

Affärsutveckling, PhD/MSc

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…