Barmark III – Demonstration av självkörande redskapsbärare för kommunal vägdrift

Säker mobilitet

Samtidigt som antalet fotgängare och cyklister ska öka, finns högt satta mål beträffande minskning av antalet allvarligt skadade. Trafikmiljöns utformning och drift har störst inverkan på skadeutfallen och klimatförändringar och bemanningsutmaningar gör att lösningar inom automation eftersöks.

Undersökningar visar att trafikmiljöns utformning och drift och underhåll har störst inverkan på skadeutfallet och att skadorna ökar vintertid, trots att många då undviker att välja cykel eller gång. När klimatet förändras blir vädret oförutsägbart, vilket sätter stort tryck på drift och underhåll beträffande kapacitet och beredskap. Detta samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera förare. Sammantaget med de snabba framstegen inom automation och digitalisering har intresset väckts för att undersöka hur dessa kan nyttjas inom området. Projektet samlar entreprenörer, redskapstillverkare, kommun och forskning i ett projekt där morgondagens driftsarbete demonstreras.

I projektet deltar: RISE, Chalmers Industriteknik, Svevia, Holms, Peab, Terranor, Skanska, Green Landscaping, Stockholms Stad

Länk till projektsidan:
www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/demonstration-av-sjalvkorande-redskapsbarare-for-kommunal-vagdrift

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…