Barmark III – Demonstration av självkörande redskapsbärare för kommunal vägdrift

Trafiksäkerhet

Samtidigt som antalet fotgängare och cyklister ska öka, finns högt satta mål beträffande minskning av antalet allvarligt skadade. Trafikmiljöns utformning och drift har störst inverkan på skadeutfallen och klimatförändringar och bemanningsutmaningar gör att lösningar inom automation eftersöks.

Undersökningar visar att trafikmiljöns utformning och drift och underhåll har störst inverkan på skadeutfallet och att skadorna ökar vintertid, trots att många då undviker att välja cykel eller gång. När klimatet förändras blir vädret oförutsägbart, vilket sätter stort tryck på drift och underhåll beträffande kapacitet och beredskap. Detta samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera förare. Sammantaget med de snabba framstegen inom automation och digitalisering har intresset väckts för att undersöka hur dessa kan nyttjas inom området. Projektet samlar entreprenörer, redskapstillverkare, kommun och forskning i ett projekt där morgondagens driftsarbete demonstreras.

I projektet deltar: RISE, Chalmers Industriteknik, Svevia, Holms, Peab, Terranor, Skanska, Green Landscaping, Stockholms Stad

Länk till projektsidan:
www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/demonstration-av-sjalvkorande-redskapsbarare-for-kommunal-vagdrift

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…