Energikartläggning

1 100 svenska företag omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag. Chalmers Industriteknik erbjuder certifierat konsultstöd.

För bättre energieffektivitet

Lagen om energikartläggning, EKL, syftar till att förbättra energieffektiviteten i stora företag. Begreppet stora företag omfattar även verksamheter utan vinstsyfte, vilket innebär att även offentliga verksamheter kan omfattas.

Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och hur den används i verksamheten. Den ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att öka energieffektiviteten.

Vi har lång erfarenhet av området energieffektivisering, oavsett om det gäller fastigheter, handel eller industriella verksamheter. Vi har en unik inblick i hur processen ska genomföras och våra certifierade energikartläggare erbjuder berörda företag tjänster anpassade till varje företag. Vi har även certifierade energiexperter som kan hjälpa er med energideklarationer.

Kontaktpersoner:

Karin Glader, CIT Energy Management
karin.glader@cit.chalmers.se
070-774 70 08

Per-Åke Franck, CIT Industriell Energi
per-ake.franck@chalmersindustriteknik.se
070-606 36 72

Läs mer om lagen om energikartläggning på Energimyndighetens webbplats.

Ladda ner vår folder

 

Hanna Tornevall

Kontakta mig

Relaterade nyheter

Tillsatt! Vi växer och söker energiexperter

Vill du bli vår nya kollega? Vårt dotterbolag CIT Industriell Energi söker experter inom energisystem.

23 januari

1 100 svenska företag omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag

30 juni