Industri

Genom att effektivisera industrins processer går det att minska energianvändning och kostnader och samtidigt skapa mer miljövänliga energisystem både på lång och kort sikt.

Systemperspektiv på energi och miljö

Med unik kompetens, erfarenhet och vetenskapliga metoder tar vi fram kvalificerade beslutsunderlag och bidrar med kunskap för effektiv och hållbar industriell energianvändning.

För olika myndigheter gör vi utredningar som studerar systemkonsekvenser och ökar kunskapen om industrins energianvändning, samt ger stöd vid förarbeten och utformning av regelverk.

Vi erbjuder:

  • Expertis och utredningar inom energiområdet: Systemkonsekvenser (energi, ekonomi och miljö) av förändringar (tekniska och organisatoriska)
  • Styrmedel för energianvändning i industrin
  • Synteser av teknikområden och systemförhållanden
  • Energikartläggning och effektivisering
  • Regelverk avseende industriell energianvändning
  • Energiledning och energiledningssystem
  • Reglering och styrning av industriella processer
  • Utveckling och effektivisering av biomassabaserade processer inklusive förnybara drivmedel
  • Processledning av teknikrelaterade samarbeten och kansli

Hanna Tornevall

Kontakta mig

Relaterade projekt

Elektrifiering av industrin – möjligheter och hinder

P2X (Power-to-X) eller industriell elektrifiering har pekats ut som ett av de prioriterade forskningsområdena inom initiativet Klimatledande processindustri, vilket koordineras av Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Vad som saknats är en…

Färdplan för grafen i energitillämpningar

Grafen har potential att användas i många olika energitillämpningar. Under 2019 tog vi fram en färdplan fram för grafen i energitillämpningar inom svensk industri under perioden 2020-2030. Den innehåller förslag…

Relaterade nyheter

Nytt EU-projekt med fokus på energieffektivisering i småföretag

I Europa finns mer än 25 millioner SME-företag. De skulle kunna göra stora energibesparingar, men ofta saknas kunskap och resurser. Ett nytt europeiskt projekt ska stötta i klimatomställningen.

25 september

Hållbar omstart för industrin tema på konferens

Vad påverkar industrins beslut för att minska sina klimatgasutsläpp? Vilka är drivkrafterna - vad finns det för hinder och osäkra faktorer? Vilken typ av stöd behövs för att industrin ska…

02 september

Vi välkomnar europeisk konferens om minskad klimatpåverkan i industrin

I juni nästa år välkomnar Chalmers Industriteknik tillsammans med Chalmers Styrkeområde Energi konferensen ”eceee Industrial Efficiency 2020 - accelerating decarbonisation” till Göteborg. Under konferensdagarna varvas föredrag, diskussioner och workshops.

15 november

Tillsatt! Vi växer och söker energiexperter

Vill du bli vår nya kollega? Vårt dotterbolag CIT Industriell Energi söker experter inom energisystem.

23 januari