Industri

Genom att effektivisera industrins processer går det att minska energianvändning och kostnader och samtidigt skapa mer miljövänliga energisystem både på lång och kort sikt.

Systemperspektiv på energi och miljö

Med unik kompetens, erfarenhet och vetenskapliga metoder tar vi fram kvalificerade beslutsunderlag och bidrar med kunskap för effektiv och hållbar industriell energianvändning.

För olika myndigheter gör vi utredningar som studerar systemkonsekvenser och ökar kunskapen om industrins energianvändning, samt ger stöd vid förarbeten och utformning av regelverk.

Vi erbjuder:

  • Expertis och utredningar inom energiområdet: Systemkonsekvenser (energi, ekonomi och miljö) av förändringar (tekniska och organisatoriska)
  • Styrmedel för energianvändning i industrin
  • Synteser av teknikområden och systemförhållanden
  • Energikartläggning och effektivisering
  • Regelverk avseende industriell energianvändning
  • Energiledning och energiledningssystem
  • Reglering och styrning av industriella processer
  • Utveckling och effektivisering av biomassabaserade processer inklusive förnybara drivmedel
  • Processledning av teknikrelaterade samarbeten och kansli

Hanna Tornevall

Kontakta mig

Relaterade nyheter

Vi välkomnar europeisk konferens om minskad klimatpåverkan i industrin

I juni nästa år välkomnar Chalmers Industriteknik tillsammans med Chalmers Styrkeområde Energi konferensen ”eceee Industrial Efficiency 2020 - accelerating decarbonisation” till Göteborg. Under konferensdagarna varvas föredrag, diskussioner och workshops.

15 november

Tillsatt! Vi växer och söker energiexperter

Vill du bli vår nya kollega? Vårt dotterbolag CIT Industriell Energi söker experter inom energisystem.

23 januari