Energi

Effektivare energianvändning skapar vinster för både miljö och plånbok. För att klara av våra gemensamma hållbarhetsmål och klimatutmaningar krävs en omställning av energisystemet.

Smartare energianvändning

Nya tekniker, processer, energislag och uppvärmningsmetoder tas fram. Men hur vet man vilken investering som blir mest lönsam och gör mest nytta?

I våra dotterbolag CIT Energy Management och CIT Industriell Energi finns mångårig praktisk erfarenhet och bred kompetens om energieffektivisering i såväl byggnader som industri. Vi kombinerar detaljerad teknisk kunskap med ett övergripande energisystemperspektiv.

Tillsammans med våra kunder skapar vi energi-, miljö- och kostnadseffektiva lösningar.

Hanna Tornevall

Kontakta mig

Våra erbjudanden

+

Energikartläggning

1 100 svenska företag omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag. Chalmers Industriteknik erbjuder certifierat konsultstöd.

+

Industri

Genom att effektivisera industrins processer går det att minska energianvändning och kostnader och samtidigt skapa mer miljövänliga energisystem både på lång och kort sikt.

+

Inomhusmiljö

Olika inomhusmiljöer ställer olika, ibland mycket specifika, krav på värme, kyla och ventilation. I exempelvis muséer, farmaceutiska laboratorier och speciella produktionsanläggningar är kraven på inomhusklimat extra höga. Kraven bör finnas…

+

Byggnader

Energieffektivisering i byggnader gynnar som regel miljö och sänker kostnader. Men det är viktigt att noga analysera vilken påverkan på exempelvis värme och ventilation olika åtgärder kan få - innan…

Relaterade projekt

Energilyftet

Utbildning som främjar byggande och renovering för fler lågenergibyggnader.

LÅGAN

För energieffektiva byggnader.

Fossilfria drivmedel – ett av våra kunskapsområden

Ett av de svenska klimatmålen är att vi 2030 ska ha en fossilfri fordonsflotta. f3, Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel,…

Relaterade nyheter

Vi växer och söker energiexperter

Vill du bli vår nya kollega? Vårt dotterbolag CIT Industriell Energi söker experter inom energisystem.

23 januari

Hanna Tornevall ny dotterbolags-vd

Hanna Tornevall tillträdde 1 mars som vd för CIT Industriell Energi. Hon efterträder Per-Åke Franck som varit vd sedan dotterbolaget bildades 1998.

29 mars

Internationellt samarbete för effektiv och hållbar energianvändning i industrin

Genom att effektivisera industrins processer går det att minska energianvändning och kostnader och samtidigt skapa mer miljövänliga energisystem både på lång och kort sikt.

30 maj

1 100 svenska företag omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag

30 juni

CIT Energy Management gör lågenergibyggande lättillgängligt

13 januari