Våra uppdragsgivare

Vi har genom åren arbetat med 1 700 uppdragsgivare, stora som små, från 51 länder. Varje år genomför vi uppdrag åt ca 200 uppdragsgivare.

Här är några exempel:

ABB
AkzoNobel
Arboritec
AstraZeneca
Autoliv
BASF
Cardo
Cleanosol
ClimateWell
EcoPar
Energimyndigheten
Envac
European Commission
Lagafors Fabriks AB i Laholm
Flocazur
Greenpoint Chemicals
Holmen Paper
IBM
IKEA
Inuheat
Jetas
Magicfirm
Minalyze
Nordic Medcom
Philips
Processkontroll GT
Protaurius
Provexa
Robotgrader
GT Rolls Royce
Saab Barracuda
Samsung Electronics
Sioo Wood Protection
Swedish Box of Energy
Swedish Match
Veprox
Vinnova
Zoliex