Chalmers Seniorforskarråd

Kompetens, erfarenhet och engagemang försvinner inte över en natt bara för att man går i pension. Chalmers Seniorforskarråd samlar det kunnande som finns hos emeriterade professorer och andra pensionerade lärare  –  till gagn för både näringsliv och Chalmers. Chalmers Seniorforskarråd har sin bas hos oss på Chalmers Industriteknik, vilket innebär att vi har nära till medlemmarnas kompetens och nätverk.

Chalmers Seniorforskarråd har följande syften:

  • att utgöra ett nätverk för Chalmers både externt och internt
  • att ge externa verksamheter möjligheter att erhålla kontakt med Chalmers inom de områden som rådets medlemmar representerar
  • att internt ge stöd åt särskilt yngre forskare (mentorsroll) genom rådets medlemmar
  • att ge rådets medlemmar möjligheter att använda Chalmers Industriteknik som en plattform för sin verksamhet och där få tillgång till stödjande resurser

Vill du veta mer? Kontakta:

Kent Rundgren
Innovation Manager Ecosystem SME
kent.rundgren@chalmersindustriteknik.se
0730-79 42 83