Peter Carlsson

Peter brinner för att driva processer som ger ekonomiska fördelar samtidigt som miljömässiga och sociala aspekterna stärks. Cirkulär ekonomi tror jag kan vara en väg för att nå detta, där industriell symbios systemperspektiv bidrar till förbättringar i ett större sammanhang samtidigt som det stärker innovationskapaciteten.

Peter utvecklar och genomför innovationsprojekt med fokus på industriell symbios på både strategisk nationell nivå till lokala utvecklingsprojekt. Han bidrar med systemperspektiv, kreativitet, processledning och hållbarhetsaspekter i cirkulär ekonomiprojekt generellt.

Peter har arbetat med externt finansierade innovations- och utvecklingsprojekt inom bland annat industriell symbios sedan 2011. Han har tidigare erfarenhet av att jobba med denna typ av frågor i både privat och offentlig sektor.

Titel Projektledare, MSc
Expertis Industriell symbios, externfinansierade projekt, havsplast, cirkulära livsmedelssystem
Mobil 072-986 42 12
Epost peter.carlsson@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/peter-carlsson-2681682b/