Karolina Kazmierczak

Karolina brinner för att skapa bättre arbetsmiljö och yttre miljö. Hon jobbar i projekt inom cirkulär ekonomi med fokus på metoder, arbetssätt, verktyg för flödesoptimering, kostnadseffektiv demontering och förbättrad arbetsmiljö.

Karolina disputerade 2005 från Designvetenskaper, Ergonomi och Aerosolteknologi, Lunds Tekniska Högskola & Arbetslivsinstitutet Väst (Göteborg) med avhandlingen ”Industrial development of car disassembly. Ergonomics and system performance”.

Hon har jobbat på Autoliv sedan 2006 med ergonomi inom processutveckling, harmonisering av arbetssätt, metoder och verktyg inom tillverkning globalt på Autoliv (inom ramen Lean Manufacturing).

Titel Projektledare, PhD
Expertis Ergonomi/samspel människa-teknik inom produkt/processutveckling, lean manufacturing & ständiga förbättringar
Mobil 0768-58 55 92
Epost karolina.kazmierczak@chalmersindustriteknik.se

Karolina reder ut begreppen...

Effektivisering av produktflöden och produktionsprocesser

Att se hur hela systemet är upplagt och vad som genererar värde. Jobba med ständiga förbättringar med syfte att skapa det optimala flödet/processer som består av endast värdeskapande aktiviteter. (På engelska Value Stream Mapping (VSM))

Ergonomi/arbetsmiljö inom återvinning/återbruk

Att försäkra att processer inom cirkulära flöden har bra ergonomi/arbetsmiljö.