Hafdís Jónsdóttir

Hafdis jobbar i projekt inom olika sektorer med fokus på cirkulär ekonomi.

Hafdís är projektledare i gruppen cirkulär ekonomi och arbetar med projekt inom olika områden som plast, elfordonsbatterier, textil och återanvändningsbara förpackningar. Mycket av hennes arbete fokuserar på försörjningskedjan, insamlingssystem och omvänd logistik.

Hafdís är utbildad ingenjör med kandidat inom produktionsteknik (e. industrial engineering) ifrån University of Iceland och har en masterexamen inom Supply Chain Management från Chalmers tekniska högskola. Hennes masteruppsats handlade om materialflöde och logistikaktiviteter vid omfördelning av överskottsmat från butiker till restauranger. Hafdís har tidigare arbetat inom läkemedelsindustrin på Island.

Titel Projektledare
Expertis Logistik och cirkulär ekonomi
Telefon 031-772 43 40
Mobil 070-147 84 27
Epost hafdis.jonsdottir@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/hafdis-jonsd/
Citat
Att skapa hållbara lösningar för miljön genom cirkularitet.