Hafdís Jónsdóttir

Hafdis jobbar i projekt inom olika sektorer med fokus på cirkulär ekonomi.

Hafdis gjorde sin masteruppsats om att rädda överskottsmat från butiker genom att leverera det till restauranger, här på Chalmers Industriteknik  Den handlade om att balansera utbud och efterfrågan och logistikaktiviteter som måste involveras i materialflödet samt olika typer av materialflödesstrukturer.

Titel Projektledare
Expertis Logistik och cirkulär ekonomi
Mobil 070-147 84 27
Epost hafdis.jonsdottir@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://linkedin.com/in/hafdís-jónsdóttir
Citat
Att skapa hållbara lösningar för miljön genom cirkularitet.