Camilla Johansson

Camilla brinner för att lära sig nya saker och att konstant utvecklas. Hon tycker också om att förmedla den kunskap som hon har fått till andra. Hon jobbar delvis med materialfrågor, då speciellt inom området av biobaserade plaster/polymerer och delvis med patentfrågor inom flera områden.

Camilla disputerade 2014 och har arbetat ett år som post-doc på Karlstad Universitet inom området för organiska solceller och två år som patentkonsult (associate).

Camilla är civilingenjör i kemiteknik med inriktning mot material och nanoteknik samt teknisk doktor inom materialvetenskap. Hennes forskning har varit inriktat på organiska solceller och avhandlingen hade titeln: ”Stability of Bulk-heterojunction Blends for Solar Cell Applications”.

Titel Team leader, Innovation & Technology Transfer
Expertis Plast, polymerer, biobaserade material samt patentrelaterade frågor inom olika områden
Telefon 031-772 67 91
Mobil 070-525 31 81
Epost camilla.johansson@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/camilla-johansson-a41a0099/
Citat
Today is the first day of the rest of our life.

Camilla reder ut begreppen...

Biobaserade plaster/polymerer

Material som helt eller delvis är baserade på biobaserade startmaterial (till skillnad från fossilbaserade plaster/polymerer) eller som är biologiskt nedbrytbara.