Camilla Johansson (gruppchef)

Camilla brinner för att omvandla forskningsresultat till innovationer och att få akademi och industri att samarbeta på ett effektivt sätt där alla parter känner att de får någonting från samarbetet. Utöver att leda teamet som arbetar med innovation och tekniköverföring på Chalmers Industriteknik arbetar Camilla aktivt med dessa frågor i olika typer av projekt där just industri och akademi möts.

Camilla är civilingenjör i kemiteknik med inriktning mot material och nanoteknik och har även disputerat inom polymerkemi. Hennes forskning har varit inriktad på stabilitet hos organiska solceller. Innan Camilla började på Chalmers Industriteknik 2017 arbetade hon som patentkonsult.

Titel Team leader, Innovation & Technology Transfer
Expertis Frågor som rör innovation och tekniköverföring, speciellt patentrelaterade frågor, samt plast, polymer och biobaserade material.
Telefon 031-772 67 91
Mobil 070-525 31 81
Epost camilla.johansson@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/camilla-johansson-a41a0099/