RESK(L)AR

Cirkulär ekonomi
Covid-19 har påverkat hela samhället och inneburit utmaningar som kräver nya lösningar. Projektet ”Innovativ logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän”, kort RESK(L)AR, har undersökt hur restauranger kan arbeta med hemleveranser på nya sätt när gäster inte kan besöka restauranger i samma utsträckning.

Projektet möter två stora samhällsutmaningar i pandemitid: (1) Säkerställa att människor i karantän på ett säkert sätt får tillgång till näringsrik och hållbar mat samt (2) restaurangers överlevnad. 

Den utvecklade lösningen bygger på att restauranger ansluts till samma sistamilen-lösning som e-handeln för mat och matkassar använder. I projektet hr vi undersökt och tagit fram rekommendationer för hur restauranger i detta upplägg ska arbeta med erbjudande, marknadsföring, beställning och logistik. Olika varianter av lösningen testades i Göteborg, Stockholm och Umeå.

Projektet är utfört av Chalmers Industriteknik, Nordish Market, Restauranglabbet, Gordon Delivery och Where is my pony, och är finansierat av Vinnova genom utlysningen ”Innovationer i krisens spår”.

Vill du veta mer?

Informationsbroschyr
De bästa tipsen för att restauranger ska lyckas med hemleveranser i pandemitid. Ladda ned RESK(L)AR-tips

Inspelning från webbinarium
Inspelning av webbinarium där tipsen presenteras av projektets deltagare. Här hittar du eventet (YouTube).

Slutrapport
Ladda ned slutrapporten RESKLAR slutrapport 210330

Fler projekt
Projekt

AutoWEEEdakt II – Automatisk AI baserat system för detektion av konsumentelektronikavfall

Under 2020 återvann EU 4,7 miljoner ton elektronikavfall med låg insamlingsprocent. I AutoWEEEdakt II projektet använder vi artificiell intelligens för att förbättra sorterin…

Projekt

Säker och optimal hantering för att skapa cirkulära flöden av batterier från krockade bilar (CIRC-BAT)

Med ett växande antal elfordonsbatterier som produceras och släpps ut på marknaden finns ett ökande behov av cirkulära flöden för batterier från elfordon.…

Projekt

SmartPass: Digitalisering av tre olika värdekedjor

Skapa produktpassprototyper för avancerad digitalisering för tre olika produktkategorier: Li-jon-batterier, återanvändbara LED-lampor och cirkulärt belagda stekpannor. Målet …