RESK(L)AR

Cirkulär ekonomi

Covid-19 har påverkat hela samhället och inneburit utmaningar som kräver nya lösningar. Projektet ”Innovativ logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän”, kort RESK(L)AR, har undersökt hur restauranger kan arbeta med hemleveranser på nya sätt när gäster inte kan besöka restauranger i samma utsträckning.

Projektet möter två stora samhällsutmaningar i pandemitid: (1) Säkerställa att människor i karantän på ett säkert sätt får tillgång till näringsrik och hållbar mat samt (2) restaurangers överlevnad. 

Den utvecklade lösningen bygger på att restauranger ansluts till samma sistamilen-lösning som e-handeln för mat och matkassar använder. I projektet hr vi undersökt och tagit fram rekommendationer för hur restauranger i detta upplägg ska arbeta med erbjudande, marknadsföring, beställning och logistik. Olika varianter av lösningen testades i Göteborg, Stockholm och Umeå.

Projektet är utfört av Chalmers Industriteknik, Nordish Market, Restauranglabbet, Gordon Delivery och Where is my pony, och är finansierat av Vinnova genom utlysningen ”Innovationer i krisens spår”.

Vill du veta mer?

Informationsbroschyr
De bästa tipsen för att restauranger ska lyckas med hemleveranser i pandemitid. Ladda ned RESK(L)AR-tips

Inspelning från webbinarium
Inspelning av webbinarium där tipsen presenteras av projektets deltagare. Här hittar du eventet (YouTube).

Slutrapport
Ladda ned slutrapporten RESKLAR slutrapport 210330

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…