Grafenförstärkt ledande cementbaserad beläggning

Grafen och andra 2D-material

Stålarmerad betong är ett viktigt konstruktionsmaterial som ofta exponeras för tuffa miljöer, vilket leder till korrosionsskador. Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) är en välkänd reparationsmetod. Denna metod har dock sina egna utmaningar, ofta relaterade till anoden.

– Vi försöker övervinna dessa utmaningar genom att använda grafen, där en aspekt är att förbättra konduktiviteten hos anodbeläggningen. Vårt nästa steg är att karakterisera defekterna i materialet efter lång tid och fortsätta projektet i demonstrationsskala, säger Luping Tang från Chalmers som arbetar tillsammans med Chalmers Industriteknik, GVV, Lanark, SIKA och Talga i projektet.

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…