Grafenförstärkt ledande cementbaserad beläggning

Grafen & andra 2D-material

Stålarmerad betong är ett viktigt konstruktionsmaterial som ofta exponeras för tuffa miljöer, vilket leder till korrosionsskador. Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) är en välkänd reparationsmetod. Denna metod har dock sina egna utmaningar, ofta relaterade till anoden.

– Vi försöker övervinna dessa utmaningar genom att använda grafen, där en aspekt är att förbättra konduktiviteten hos anodbeläggningen. Vårt nästa steg är att karakterisera defekterna i materialet efter lång tid och fortsätta projektet i demonstrationsskala, säger Luping Tang från Chalmers som arbetar tillsammans med Chalmers Industriteknik, GVV, Lanark, SIKA och Talga i projektet.

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…