Grafenförstärkt ledande cementbaserad beläggning

Grafen & andra 2D-material

Stålarmerad betong är ett viktigt konstruktionsmaterial som ofta exponeras för tuffa miljöer, vilket leder till korrosionsskador. Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) är en välkänd reparationsmetod. Denna metod har dock sina egna utmaningar, ofta relaterade till anoden.

– Vi försöker övervinna dessa utmaningar genom att använda grafen, där en aspekt är att förbättra konduktiviteten hos anodbeläggningen. Vårt nästa steg är att karakterisera defekterna i materialet efter lång tid och fortsätta projektet i demonstrationsskala, säger Luping Tang från Chalmers som arbetar tillsammans med Chalmers Industriteknik, GVV, Lanark, SIKA och Talga i projektet.

Fler projekt
Projekt

AutoWEEEdakt II – Automatisk AI baserat system för detektion av konsumentelektronikavfall

Under 2020 återvann EU 4,7 miljoner ton elektronikavfall med låg insamlingsprocent. I AutoWEEEdakt II projektet använder vi artificiell intelligens för att förbättra sorterin…

Projekt

Säker och optimal hantering för att skapa cirkulära flöden av batterier från krockade bilar (CIRC-BAT)

Med ett växande antal elfordonsbatterier som produceras och släpps ut på marknaden finns ett ökande behov av cirkulära flöden för batterier från elfordon.…

Projekt

SmartPass: Digitalisering av tre olika värdekedjor

Skapa produktpassprototyper för avancerad digitalisering för tre olika produktkategorier: Li-jon-batterier, återanvändbara LED-lampor och cirkulärt belagda stekpannor. Målet …