Cirkumat – retursystem för 3D-filament

Cirkulär ekonomi
Material & kemi
Intresset för 3D-printing växer både hos företag och privatpersoner i Sverige. Det vanligaste materialet är olika typer av plast och när utskrifter görs så uppkommer det dock spill i flera former. Det är uppstartsspill, misslyckade utskrifter och utskrifter man bara vill använda/visa under en kort tid eller som blivit uttjänta.

I dagsläget finns det inget retursystem för detta spill (det får inte slängas i insamlingssystemet för plastförpackningar). Det är synd eftersom plasten är av bra kvalitet och går att återvinna till nytt filament, vilket skulle ha en positiv miljönytta. Chalmers Industriteknik genomför projektet Cirkumat tillsammans med filamenttillverkaren add:north. Projektet har som övergripande mål att öka materialåtervinningen av filamentspill i Sverige.

Vad gör vi för att bemöta utmaningen?

Vi har i projektet tagit fram ett insamlingssystem för 3D-filament, där användare med hjälp av ett befintligt speditörssystem skickar tillbaka sitt spill till filamentstillverkaren, vilket i detta fall är företaget add:north.

Add:north kommer sedan att använda det inkomna materialet för att tillverka nytt filament, som sedan kan erbjudas dessa kunder som en ny, hållbar produkt. Detta system skiljer sig från traditionella insamlingssystem för plastavfall som ofta karakteriseras av långa kedjor med många aktörer och ett behov av att stora volymer. I detta projekt har vi istället vänt på logiken och utformat en kort kedja med inspiration av retursystem för e-handel.

För att ta fram ett system som är användarvänligt, miljövänligt och kostnadseffektivt har vi i projektet analyserat tekniska förutsättningar för materialåtervinning, affärsmodeller, logistiksystem, miljöpåverkan, samt drivkrafter och barriärer för systemet.

Parter och finansiärer

Arbetet utförs inom Strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, en gemensam satsning av VinnovaFormas och Energimyndigheten.

Projektgruppen består av Chalmers Industriteknik och den svenska filamenttillverkaren add:north

Läs mer om systemet på webbplatsen för re:add

Fler projekt
Projekt

PLA-biobaserad plast från sekundära råvaror

Syftet med detta projekt är att utveckla en tekno-ekonomiskt gångbar produktionsväg för PLA, Polylactic acid, från andra generationens råvaror såsom sidoströmmar från sven…

Projekt

SpårKons

I det här projektet placerar vi användarna av produktpassen och deras behov i centrum. Avsikten är att öka insikten om vilken information om produkten som är relevant, dels för han…

Projekt

AutoWEEEdakt II – Automatisk AI baserat system för detektion av konsumentelektronikavfall

Under 2020 återvann EU 4,7 miljoner ton elektronikavfall med låg insamlingsprocent. I AutoWEEEdakt II projektet använder vi artificiell intelligens för att förbättra sorterin…