Cirkumat – retursystem för 3D-filament

Cirkulär ekonomi
Material
Intresset för 3D-printing växer både hos företag och privatpersoner i Sverige. Det vanligaste materialet är olika typer av plast och när utskrifter görs så uppkommer det dock spill i flera former. Det är uppstartsspill, misslyckade utskrifter och utskrifter man bara vill använda/visa under en kort tid eller som blivit uttjänta.

I dagsläget finns det inget retursystem för detta spill (det får inte slängas i insamlingssystemet för plastförpackningar). Det är synd eftersom plasten är av bra kvalitet och går att återvinna till nytt filament, vilket skulle ha en positiv miljönytta. Chalmers Industriteknik genomför projektet Cirkumat tillsammans med filamenttillverkaren add:north. Projektet har som övergripande mål att öka materialåtervinningen av filamentspill i Sverige.

Vad gör vi för att bemöta utmaningen?

Vi har i projektet tagit fram ett insamlingssystem för 3D-filament, där användare med hjälp av ett befintligt speditörssystem skickar tillbaka sitt spill till filamentstillverkaren, vilket i detta fall är företaget add:north.

Add:north kommer sedan att använda det inkomna materialet för att tillverka nytt filament, som sedan kan erbjudas dessa kunder som en ny, hållbar produkt. Detta system skiljer sig från traditionella insamlingssystem för plastavfall som ofta karakteriseras av långa kedjor med många aktörer och ett behov av att stora volymer. I detta projekt har vi istället vänt på logiken och utformat en kort kedja med inspiration av retursystem för e-handel.

För att ta fram ett system som är användarvänligt, miljövänligt och kostnadseffektivt har vi i projektet analyserat tekniska förutsättningar för materialåtervinning, affärsmodeller, logistiksystem, miljöpåverkan, samt drivkrafter och barriärer för systemet.

Parter och finansiärer

Arbetet utförs inom Strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, en gemensam satsning av VinnovaFormas och Energimyndigheten.

Projektgruppen består av Chalmers Industriteknik och den svenska filamenttillverkaren add:north

Läs mer om systemet på webbplatsen för re:add

Fler projekt
Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…

Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en ti…

Projekt

Utveckling av metoder för exponerings- och riskbedömning för yrkesmässig hantering av material i grafenfamiljen

Målet med projektet var att utveckla metoder för att genomföra exponeringsmätningar och riskbedömningar för hantering av grafen i svensk industri.…