Våra erbjudanden

Vi arbetar med hållbar innovation. Du har ett problem, vi har lösningen.

På Chalmers Industriteknik har vi samlat kompetenser inom områdena energi, material, tillämpad AI, design, cirkulär ekonomi samt projekt- och innovationsledning. Inom dessa områden kan vi, tillsammans med bland andra Chalmers tekniska högskolas forskare och labb, erbjuda högkvalitativa, hållbara och kostnadseffektiva lösningar för just ditt behov. Vi erbjuder helt enkelt morgondagens vinnande koncept redan i dag.

Hur går det till?

Du beskriver ditt behov eller problem. Vi analyserar. Tillsammans med dig presenterar vi ett förslag på processer för att nå hållbara, effektiva och kostnadsbesparande lösningar för din verksamhet. Utifrån denna analys sätter vi ihop en grupp med de kompetenser som krävs för att uppnå ett optimalt resultat. Dina behov är våra utmaningar. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid.

Nätverk och kompentenscentra

Vi har omfattande nätverk och har även ett seniorforskarråd med 1000 år av erfarenhet, och med spetskompetens inom en mängd olika teknik- och affärsområden, och med nätverk i hela världen.

Vi är även delaktiga i ett antal kompetenscentra vilka är ytterligare en länk mellan näringsliv och akademi. De är vår hjärntrust som leder komplexa strukturer och samverkan med flera parter och organisationer. Centrumbildningarna koordinerar forskning och hjälper till att skapa och sprida kunskap.