Upcycling av smartphones – så kan livet förlängas på våra mobiltelefoner

Omsättningen på smartphones är hög i världen. Därför ville vi på ett systematiskt sätt utforska kommersiellt gångbara lösningar för att (på ett cirkulärt vis) återanvända fungerande funktionalitet hos smartphones som annars skulle ha gått till materialåtervinning.

Omsättningen på smartphones är hög i världen. På den globala marknaden såldes drygt 1,5 miljarder smartphones under 2017 och i Sverige har den årliga försäljningen legat stadig kring 3,7–3,9 miljoner enheter de senaste åren. Det finns siffror som visar att sett ur ett globalt perspektiv byter en genomsnittlig användare ut sin smartphone var 18:e månad. Detta samtidigt som smartphones i det lite högre segmentet (tänk Samsung, Sony, iPhone etc.) kommer med en prestanda som fixar 3,5–4,7 års användning innan den kraftigt försämras. Det är något med den ekvationen som inte riktigt går ihop. Vidare innebär detta att många av sådana smartphones som i dag samlas in och tas omhand enligt rådande regelverk, eller ligger kvar oanvända i folks hem, kan innehålla avancerad funktionalitet i form av kraftfulla processorer och minnen, batterier, sensorer så som mikrofon, kamera, ljus- och avståndsmätare, gyro, kompass, accelerometer och GPS. Givetvis måste detta vara saker som kan användas på andra sätt även när en användare valt att göra sig av med sin smartphone? Vi tänkte självklart, och fick möjligheten att starta ett projekt för att göra verklighet av detta.

Vad gjorde vi för att bemöta utmaningen?

Projektet syftade till att på ett systematiskt sätt utforska kommersiellt gångbara lösningar för att (på ett cirkulärt vis) återanvända fungerande funktionalitet hos smartphones som annars skulle ha gått till materialåtervinning. Genom detta angreppssätt kan smartphones och dess komponenter flyttas uppåt i avfallshierarkin. För att lyckas bra med uppgiften samlade och engagerade projektet aktörer inom hållbarhet, produktionsteknik och produktdesign, en internationell konsumentelektroniktillverkare, en global handlare för begagnade elektronikkomponenter samt en stor nordisk teleoperatör. Resultatet blev en multifunktionell produkt som du kan läsa mer om här:

Resultatet blev en multifunktionell produkt som du kan läsa mer om här

Parter och finansiär

Projektet finansierades av Vinnova.

Projekttid

Oktober 2017-oktober 2018.

Prata projekt med oss

Är du intresserad av att veta mer om det här projektet? Har du en liknande utmaning eller idé?

Max Björkman

Kontakta mig

Andra projekt

E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon (E-DEL)

För att nå ett fossilfritt Sverige 2045, måste godstransportsystemet ställas om till ett fossil-oberoende system där elektrifiering har identifierats som en viktig åtgärd. Då e-handeln av livsmedel bara anses vara…

LinCS – Länka cirkularitetsmått från produkt- till samhällsnivå

Cirkulär ekonomi får allt mer uppmärksamhet runtom i världen. EU-kommissionen säger att den inte har något annat val än att genomföra övergången till en resurseffektiv och slutligen regenerativ cirkulär ekonomi…

Återvinning av utdragslådor från kylmöbler

Kyl- och frysskåp (kylmöbler) innehåller i regel en större mängd plast. En betydande andel av plastinnehållet utgörs av kylmöblernas utdragslådor och hyllfack. Inför att kylmöbler hanteras för att materialåtervinnas är…

Insamlingssystem för elbilsbatterier

Försäljningen av el- och laddhybridbilar har ökat kraftigt de senaste åren, både globalt och i Sverige. Gemensamt för dessa biltyper är att de alla innehåller ett batteri för framdrift. Det…

Repipe – innovativ återvinning av rör och profiler

I Sverige installeras varje år stora mängder rör vid nybyggnationer och vid underhåll av både byggnader och infrastruktur. Rören tillverkas till stor del inom landets gränser och enbart i Sverige…

Restauranger räddar butikers matsvinn

I projektet Restauranger räddar butikers matsvinn genom nya affärsmodeller och logistikupplägg, vill vi utveckla effektiva affärsmodeller och logistikupplägg för restauranger som…

Cirkumat – retursystem för 3D-filament

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

KEEP

Spårbarhetslösning för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system

Smart trygghetslarm skapar livskvalitet för äldre

Att som äldre ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro…

Kompetenser i samverkan utvecklar färgstark produkt

Göteborgsföretaget Magicfirm behövde hjälp att vidareutveckla sin 3d-skrivare Zyyx+ och ta fram och testa en ny prototyp som kan erbjuda multifärgutskrift. Chalmers Industriteknik stöttade vid finansieringsansökan till Västra Götalandsregionen (FoU-kort…