KEEP

Spårbarhetslösning för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system

För att uppnå en mer resurseffektiv användning av elektriska och elektroniska (EE) produkter behöver livslängden samt användningsfasen för sådana produkter ofta förlängas. För att möjliggöra detta finns det ett behov av att samtliga aktörer i värdekedjan kan få ta del av mer information om produkterna. I dag finns en tydlig avsaknad av sådan information och ett sätt för att tillhandahålla aktörer nödvändig information är en spårbarhetslöning för EE-produkter. Målet med projektet är att uppnå en ökad spårbarhet och på så vis effektivisera återanvändningen och återvinningen av EE.

Vad gör vi för att bemöta utmaningen?

Projektets vision är en spårbarhetslösning för EE-produkter där alla berörda aktörer enkelt kan få tillgång till information så som reparationsinstruktioner, möjligheter för återanvändning och materialinnehåll. Förväntade effekter är bland annat att: (1) fler EE-produkter återanvänds och samlas in istället för att bli kvar i våra hushåll; (2) högre materialåtervinningsgrader nås för insamlade produkter; (3) producenter får bättre förståelse för hur deras produkter används och baserat på detta kan utveckla produkter med längre hållbarhet.
I detta projektet ska vi (i) kartlägga behovet av spårbarhet samt kopplade utmaningar genom hela värdekedjan; och (ii) identifiera potentiella lösningar för att nå en ökad spårbarhet för EE-produkter. Resultatet kommer att presenteras i en handlingsplan för att testa och utvärdera en eller flera tekniker i fysiska flöden.

Parter och finansiär

Projektet är ett UDI-projekt finansierat av Vinnova.

Projektgruppen består av Chalmers Industriteknik, Dustin, Elgiganten, El-Kretsen, GS1, Lenovo, Naturskyddsföreningen, Redeem och Sims Recycling Solutions.

Prata projekt med oss

Är du intresserad av att veta mer om det här projektet? Har du en liknande utmaning eller idé?

Kristina Liljestrand

Kontakta mig

Andra projekt

LinCS – Länka cirkularitetsmått från produkt- till samhällsnivå

Cirkulär ekonomi får allt mer uppmärksamhet runtom i världen. EU-kommissionen säger att den inte har något annat val än att genomföra övergången till en resurseffektiv och slutligen regenerativ cirkulär ekonomi…

Återvinning av utdragslådor från kylmöbler

Kyl- och frysskåp (kylmöbler) innehåller i regel en större mängd plast. En betydande andel av plastinnehållet utgörs av kylmöblernas utdragslådor och hyllfack. Inför att kylmöbler hanteras för att materialåtervinnas är…

Insamlingssystem för elbilsbatterier

Försäljningen av el- och laddhybridbilar har ökat kraftigt de senaste åren, både globalt och i Sverige. Gemensamt för dessa biltyper är att de alla innehåller ett batteri för framdrift. Det…

Upcycling av smartphones – så kan livet förlängas på våra mobiltelefoner

Omsättningen på smartphones är hög i världen. Därför ville vi på ett systematiskt sätt utforska kommersiellt gångbara lösningar för att (på ett cirkulärt vis) återanvända fungerande funktionalitet hos smartphones som…

Repipe – innovativ återvinning av rör och profiler

I Sverige installeras varje år stora mängder rör vid nybyggnationer och vid underhåll av både byggnader och infrastruktur. Rören tillverkas till stor del inom landets gränser och enbart i Sverige…

Restauranger räddar butikers matsvinn

I projektet Restauranger räddar butikers matsvinn genom nya affärsmodeller och logistikupplägg, vill vi utveckla effektiva affärsmodeller och logistikupplägg för restauranger som…

Cirkumat – retursystem för 3D-filament

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

WEEE ID – Automatiserad sortering av elavfall

Möjliggör en högre återvinningsgrad

Avfall i form av elektriska och elektroniska produkter (WEEE) är en kategori med ständigt växande avfallsmängder.…

GreenElec – Effektiv resursanvändning

“Grön” elektronik för att uppnå effektiv resursanvändning genom design och tillverkning av elektronik som möjliggör mer effektiv återvinning.

Chalmers Industriteknik…

Relight – Hållbar återvinning av lysprodukter

Målet med projektet är att testa och utveckla nya tekniker för en hållbar återvinning av kvicksilverinnehållande lågenergilampor genom att…