Långsiktigt samarbete med CIT lyfter utvecklingen av Sioo:x miljövänliga träskydd

Sioo:x Wood Protection behövde stöd för metod- och produktutveckling och provning för att kunna bredda och vidareutveckla sin verksamhet. Företaget vände sig till CIT som satte ihop ett skräddarsytt projektteam och hjälpte till att söka finansiering.

Sioo:x har utvecklat och sålt miljövänligt flytande träskydd för konsumentmarknaden sedan slutet på 1990-talet. Produktionen utfördes till en början hos en lokal färgtillverkare. Den patenterade ytbeläggningsmetoden är baserad på kiseldioxid och innehåller inte biocider (bekämpningsmedel), vilket innebär låg miljöpåverkan jämfört med konkurrerande system.

Under utvecklingsarbete framkom idéer kring tryckimpregnering samt möjlighet att utvidga metoden till att fungera på fler träslag och därigenom expandera verksamheten. För detta behövdes modifierade eller nya recept och metoder, vilket krävde forskning, utveckling, provning och tekniköverföring för att kunna tas fram och användas i industriell skala. Det finns även ett omfattande regelverk kring färger och andra ytbehandlingar som behövde utredas.

Starkt team med flera aktörer

Inom Sioo:x Wood Protection finns goda kunskaper inom relevanta områden som kemi, teknik, affärsutveckling och samarbete med akademin, men man behövde stärka upp specifikt inom forskning kring receptutveckling samt analys och utvärdering av nya metoder och produkter.

Chalmers Industriteknik satte 2013 samman ett team med deltagare från Chalmers Teknisk Ytkemi, SP Träs materiallaboratorium och Swerea IVF samt koordinerade FoU-projektet och bistod med finansieringsstöd. Ett viktigt mål har varit att kunna visa, vetenskapligt, att Sioo:x-produkterna ger ett bra skydd mot svamp- och mögelangrepp samt är väderbeständigt utan att använda miljöfarliga biocider.

Expansion och långsiktighet

– CIT har varit djupt involverat i vår produktutveckling genom att tillsammans med VD leda vårt internationella FoU-team, säger Per G Lindberg, affärsstrateg på Sioo:x Wood Protection. Befintliga produkter har vidareutvecklats och nya patent kunnat sökas i flera länder. Likaså har CIT haft en avgörande roll vad gäller anskaffande av medel från Vinnova, VGR och H2020 för produktutvecklingen inom vårt företag, anser han.

Idag har Sioo:x mer än fördubblat sin omsättning, likaså antalet anställda, och producerar det utökade sortimentet i en egen anläggning. Företaget har utökat antalet säljkanaler och partners och exporterar även till Storbritannien, Tyskland och Österrike.

– Vi ser fram emot ett fortsatt långsiktigt samarbete med CIT då våra produkter ska kund- och landanpassas successivt när vi går in på nya geografiska marknader, samtidigt som produkterna som helhet ska vidareutvecklas och patentsökas, säger företagets grundare och VD Herje Boström.

http://sioox.se

Andra projekt

Affärssutvecklare för Elektronik

Graphene Flagship* har anställt åtta affärsutvecklare som täcker olika teknikområden. Johan Hammersberg på Chalmers Industriteknik ansvarar för elektronikområdet.

SILLA – En förstudie om nya möjligheter för sill som livsmedel

Projekt SILLA riktar sig till mycket unga konsumenter, för att skapa en vana vid att äta sill till vardags redan under de första levnadsåren. Det finns flera utmaningar som behöver…

CIRKUMAT

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

Graphene Connect – en mötesplats för grafeninnovation

Chalmers Industriteknik ansvarade under perioden 2014-2018 för att ta fram och driva en workshopserie för det europeiska programmet Graphene Flagship.

Korrosionsbeständiga svetshjul

Att korroderande svetshjul byttes mot kerambelagda komponenter löste produktionsproblem.

Materialval för tuffa miljöer

Ett internationellt medicinteknik-företag anlitade oss för att specificera och välja polymera material för en ny generation produkter med krav på…

Grafen – ett material för framtidens trafiklösningar

I en studie som Chalmers Industriteknik genomfört på uppdrag av norska Statens Vegvesen framkommer att supermaterialet grafen har många potentiella användnings­områden för transportinfrastrukturen.

Kompetenser i samverkan utvecklar färgstark produkt

Göteborgsföretaget Magicfirm behövde hjälp att vidareutveckla sin 3d-skrivare Zyyx+ och ta fram och testa en ny prototyp som kan erbjuda multifärgutskrift. Chalmers Industriteknik stöttade vid finansieringsansökan till Västra Götalandsregionen (FoU-kort…

Fossilfria drivmedel – ett av våra kunskapsområden

Ett av de svenska klimatmålen är att vi 2030 ska ha en fossilfri fordonsflotta. f3, Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel,…

Inuheat – Uppvärmda kläder

Chalmers Industriteknik har hjälpt Inuheat att utveckla ett smart batteripack som känner av i vilket plagg det befinner sig i och sedan anpassar sig därefter.