Restauranger räddar butikers matsvinn

I projektet Restauranger räddar butikers matsvinn genom nya affärsmodeller och logistikupplägg, vill vi utveckla effektiva affärsmodeller och logistikupplägg för restauranger som vill rädda och ta tillvara överskottsmat som uppstår i butiker. Detta har en stor potential att kunna minska mängderna av matsvinn* och på så sätt öka resurseffektiviteten i Sverige utifrån två huvudsakliga aspekter:

  • Minska matsvinnet genom att restauranger tillagar överbliven mat, som butikerna annars skulle ha slängt.
  • Åskådliggöra för konsumenterna att högkvalitativ mat kan tillagas av livsmedel som de själva ofta slänger hemma. Detta är en viktig utbildningsinsats i den attitydförändring som krävs för att minska matsvinnet hos svenska konsumenter .

Vad gör vi för att bemöta utmaningen

För att möjliggöra att restauranger i större skala ska kunna rädda överskottsmat från butiker i Sverige, ska projektet leverera följande:

  • Nulägeseanalys av pågående initiativ för att rädda överskottsmat från butiker.
  • Affärsmodellupplägg för restauranger som vill laga mat på överskottsmat från butiker.
  • Upplägg för gemensamma logistiklösningar mellan restauranger och butiker. Arbetet kommer att resultera i en handlingsplan för att i ett fortsättningsprojekt testa och implementera affärsmodellupplägg och logistiklösningar. Projektet startade i november 2018 och ska vara klart i augusti 2019.

Parter och finansiärer

Chalmers Industriteknik deltar i projektet tillsammans med sju projektpartners, vilka representerar viktiga aktörsgrupper med specifik kompetens inom området, för att kunna skapa affärsmodeller och logistiklösningar för att rädda överskottsmat.

Övriga deltagande partners:

Coop
Logtrade
Menigo
Martin & Servera
Paul Svensson Mat AB
Stockholm Stadsmission
Whywaste

* Matsvinn definieras som: livsmedel som hade kunnat konsumeras eller säljas om det hanterats annorlunda.

Prata projekt med oss

Är du intresserad av att veta mer om det här projektet? Har du en liknande utmaning eller idé?

Kristina Liljestrand

Kontakta mig

Andra projekt

Repipe – innovativ återvinning av rör och profiler

I Sverige installeras varje år stora mängder rör vid nybyggnationer och vid underhåll av både byggnader och infrastruktur. Rören tillverkas…

CIRKUMAT

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

SLEEP

Spårbarhetslösning för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system

WEEE ID – Automatiserad sortering av elavfall

Möjliggör en högre återvinningsgrad

Avfall i form av elektriska och elektroniska produkter (WEEE) är en kategori med ständigt växande avfallsmängder.…

GreenElec – Effektiv resursanvändning

“Grön” elektronik för att uppnå effektiv resursanvändning genom design och tillverkning av elektronik som möjliggör mer effektiv återvinning.

Chalmers Industriteknik…

Relight – Hållbar återvinning av lysprodukter

Målet med projektet är att testa och utveckla nya tekniker för en hållbar återvinning av kvicksilverinnehållande lågenergilampor genom att…

Realize – bilåtervinning

Projektet Realize har som mål att hitta strategier för en mer resurseffektiv återvinning av fordon och för att öka värdet…

Remanence – återvinning av magneter

Återvinning av sällsynta jordartsmetaller från permanentmagneter i elektronikavfall

Framtidens potentiella tillgångsbegränsningar av sällsynta jordartsmetaller har debatteras mycket under de senaste…