Restauranger räddar butikers matsvinn

I projektet Restauranger räddar butikers matsvinn genom nya affärsmodeller och logistikupplägg, vill vi utveckla effektiva affärsmodeller och logistikupplägg för restauranger som vill rädda och ta tillvara överskottsmat som uppstår i butiker. Detta har en stor potential att kunna minska mängderna av matsvinn* och på så sätt öka resurseffektiviteten i Sverige utifrån två huvudsakliga aspekter:

  • Minska matsvinnet genom att restauranger tillagar överbliven mat, som butikerna annars skulle ha slängt.
  • Åskådliggöra för konsumenterna att högkvalitativ mat kan tillagas av livsmedel som de själva ofta slänger hemma. Detta är en viktig utbildningsinsats i den attitydförändring som krävs för att minska matsvinnet hos svenska konsumenter .

Vad gör vi för att bemöta utmaningen

För att möjliggöra att restauranger i större skala ska kunna rädda överskottsmat från butiker i Sverige, ska projektet leverera följande:

  • Nulägeseanalys av pågående initiativ för att rädda överskottsmat från butiker.
  • Affärsmodellupplägg för restauranger som vill laga mat på överskottsmat från butiker.
  • Upplägg för gemensamma logistiklösningar mellan restauranger och butiker. Arbetet kommer att resultera i en handlingsplan för att i ett fortsättningsprojekt testa och implementera affärsmodellupplägg och logistiklösningar. Projektet startade i november 2018 och ska vara klart i augusti 2019.

Parter och finansiärer

Chalmers Industriteknik deltar i projektet tillsammans med sju projektpartners, vilka representerar viktiga aktörsgrupper med specifik kompetens inom området, för att kunna skapa affärsmodeller och logistiklösningar för att rädda överskottsmat.

Övriga deltagande partners:

Coop
Logtrade
Menigo
Martin & Servera
Paul Svensson Mat AB
Stockholm Stadsmission
Whywaste

* Matsvinn definieras som: livsmedel som hade kunnat konsumeras eller säljas om det hanterats annorlunda.

Prata projekt med oss

Är du intresserad av att veta mer om det här projektet? Har du en liknande utmaning eller idé?

Kristina Liljestrand

Kontakta mig

Andra projekt

PROACTIVE: Towards a process of efficient and safe electric vehicle battery handling in the island Nordic countries

The number of electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEV) sold in the Nordic countries is quickly increasing, therefore there is a considerable need of designing a safe and…

E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon (E-DEL)

För att nå ett fossilfritt Sverige 2045, måste godstransportsystemet ställas om till ett fossil-oberoende system där elektrifiering har identifierats som en viktig åtgärd. Då e-handeln av livsmedel bara anses vara…

LinCS – Länka cirkularitetsmått från produkt- till samhällsnivå

Cirkulär ekonomi får allt mer uppmärksamhet runtom i världen. EU-kommissionen säger att den inte har något annat val än att genomföra övergången till en resurseffektiv och slutligen regenerativ cirkulär ekonomi…

Återvinning av utdragslådor från kylmöbler

Kyl- och frysskåp (kylmöbler) innehåller i regel en större mängd plast. En betydande andel av plastinnehållet utgörs av kylmöblernas utdragslådor och hyllfack. Inför att kylmöbler hanteras för att materialåtervinnas är…

Insamlingssystem för elbilsbatterier

Försäljningen av el- och laddhybridbilar har ökat kraftigt de senaste åren, både globalt och i Sverige. Gemensamt för dessa biltyper är att de alla innehåller ett batteri för framdrift. Det…

Upcycling av smartphones – så kan livet förlängas på våra mobiltelefoner

Omsättningen på smartphones är hög i världen. Därför ville vi på ett systematiskt sätt utforska kommersiellt gångbara lösningar för att (på ett cirkulärt vis) återanvända fungerande funktionalitet hos smartphones som…

Repipe – innovativ återvinning av rör och profiler

I Sverige installeras varje år stora mängder rör vid nybyggnationer och vid underhåll av både byggnader och infrastruktur. Rören tillverkas till stor del inom landets gränser och enbart i Sverige…

Cirkumat – retursystem för 3D-filament

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

KEEP

Spårbarhetslösning för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system

WEEE ID – Automatiserad sortering av elavfall

Möjliggör en högre återvinningsgrad

Avfall i form av elektriska och elektroniska produkter (WEEE) är en kategori med ständigt växande avfallsmängder.…