Realize – bilåtervinning

Projektet Realize har som mål att hitta strategier för en mer resurseffektiv återvinning av fordon och för att öka värdet på det återvunna materialet i både miljömässiga och ekonomiska termer, undvika förluster av material och minska restavfallet.

Fordon är komplexa produkter. Att nå högt utbyte av materialresurser, små mängder restflöden och kostnadseffektiv verksamhet för aktörerna är en stor utmaning. I praktiken krävs inte bara utveckling av nya tekniska processer och arbetssätt, utan också att spridningen av dem i industriell verksamhet görs möjlig genom innovation i affärsmodeller och intelligent logistik. Av stor vikt är att dagens lösningar banar väg och möjliggör lösningar för de långsiktiga utmaningarna.

Realize ska därför:

  • Utveckla och utvärdera tekniska lösningar för återvinning av fordon: demontering, fragmentering, sortering och behandling av restfraktioner.
  • Kartlägga användning och återvinning av kritiska material i fordon.
  • Identifiera organisatoriska och institutionella möjligheter att stödja utvecklingen av svensk återvinningsverksamhet.

I fem arbetspaket behandlas återvinning av fordon, från teknikutveckling och testning till långsiktiga innovationsstrategier som tar hänsyn till utvecklingen av fordonsbeståndet och den svenska industrins specifika egenskaper. Realize tar ett systemiskt grepp för att öka den svenska kompetensen och konkurrenskraften i att minimera avfallet och maximera möjligheten att utvinna material till högsta möjliga värde i fordonsåtervinningen.

Att förverkliga ekonomiskt konkurrenskraftiga och slutna materialflöden kräver att aktörer i hela systemet involveras. Deltagarna i Realize omfattar därför industriella aktörer från varje del av återvinningskedjan av fordon och forskningsinstitutioner med starka tvärvetenskapliga erfarenheter och nödvändig teknisk och systemkompetens.

Utveckling och spridning av modern och effektiv återvinning är avgörande för att säkra en hållbar tillgång av materiella resurser, nu och på lång sikt. Realize avser att direkt stödja innovation och konkurrenskraft hos svenska industriella aktörer i fordonsåtervinning som indirekt kan gynna andra genom utveckling av kunskap som kan överföras till andra komplexa industriella avfallsflöden och leda till säkrare materialförsörjning och mindre miljöpåverkan.

Läs mer på projektets hemsida

Andra projekt

RESK(L)AR

Projektet ”Innovativ logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän”, kort RESK(L)AR, har undersökt hur restauranger kan arbeta med hemleveranser på nya sätt när gäster inte kan besöka restauranger…

Personbilars optimala livslängd utifrån perspektiven resursanvändning, emissioner och trafiksäkerhet (BILLIV)

För att nå Sveriges uppsatta miljömål behöver äldre personbilar bytas ut i tid. Men vad är egentligen bilens optimala livslängd?…

Resvinn

I projektet Resvinn vill vi skapa effektiva redistributions-system för matsvinn i Sverige genom att utveckla lösningar för logistik, affärsmodeller, IT-system, kommunikation och beteendeförändringar. Fokus i projektet är att restauranger och…

PROACTIVE: Towards a process of efficient and safe electric vehicle battery handling in the island Nordic countries

The number of electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEV) sold in the Nordic countries is quickly increasing, therefore there is a considerable need of designing a safe and…

E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon (E-DEL)

För att nå ett fossilfritt Sverige 2045, måste godstransportsystemet ställas om till ett fossil-oberoende system där elektrifiering har identifierats som en viktig åtgärd. Då e-handeln av livsmedel bara anses vara…

LinCS – Länka cirkularitetsmått från produkt- till samhällsnivå

Cirkulär ekonomi får allt mer uppmärksamhet runtom i världen. EU-kommissionen säger att den inte har något annat val än att genomföra övergången till en resurseffektiv och slutligen regenerativ cirkulär ekonomi…

Återvinning av utdragslådor från kylmöbler

Kyl- och frysskåp (kylmöbler) innehåller i regel en större mängd plast. En betydande andel av plastinnehållet utgörs av kylmöblernas utdragslådor och hyllfack. Inför att kylmöbler hanteras för att materialåtervinnas är…

Insamlingssystem för elbilsbatterier

Försäljningen av el- och laddhybridbilar har ökat kraftigt de senaste åren, både globalt och i Sverige. Gemensamt för dessa biltyper är att de alla innehåller ett batteri för framdrift. Det…

Repipe – innovativ återvinning av rör och profiler

I Sverige installeras varje år stora mängder rör vid nybyggnationer och vid underhåll av både byggnader och infrastruktur. Rören tillverkas till stor del inom landets gränser och enbart i Sverige…

Cirkumat – retursystem för 3D-filament

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning