Realize – bilåtervinning

Projektet Realize har som mål att hitta strategier för en mer resurseffektiv återvinning av fordon och för att öka värdet på det återvunna materialet i både miljömässiga och ekonomiska termer, undvika förluster av material och minska restavfallet.

Fordon är komplexa produkter. Att nå högt utbyte av materialresurser, små mängder restflöden och kostnadseffektiv verksamhet för aktörerna är en stor utmaning. I praktiken krävs inte bara utveckling av nya tekniska processer och arbetssätt, utan också att spridningen av dem i industriell verksamhet görs möjlig genom innovation i affärsmodeller och intelligent logistik. Av stor vikt är att dagens lösningar banar väg och möjliggör lösningar för de långsiktiga utmaningarna.

Realize ska därför:

  • Utveckla och utvärdera tekniska lösningar för återvinning av fordon: demontering, fragmentering, sortering och behandling av restfraktioner.
  • Kartlägga användning och återvinning av kritiska material i fordon.
  • Identifiera organisatoriska och institutionella möjligheter att stödja utvecklingen av svensk återvinningsverksamhet.

I fem arbetspaket behandlas återvinning av fordon, från teknikutveckling och testning till långsiktiga innovationsstrategier som tar hänsyn till utvecklingen av fordonsbeståndet och den svenska industrins specifika egenskaper. Realize tar ett systemiskt grepp för att öka den svenska kompetensen och konkurrenskraften i att minimera avfallet och maximera möjligheten att utvinna material till högsta möjliga värde i fordonsåtervinningen.

Att förverkliga ekonomiskt konkurrenskraftiga och slutna materialflöden kräver att aktörer i hela systemet involveras. Deltagarna i Realize omfattar därför industriella aktörer från varje del av återvinningskedjan av fordon och forskningsinstitutioner med starka tvärvetenskapliga erfarenheter och nödvändig teknisk och systemkompetens.

Utveckling och spridning av modern och effektiv återvinning är avgörande för att säkra en hållbar tillgång av materiella resurser, nu och på lång sikt. Realize avser att direkt stödja innovation och konkurrenskraft hos svenska industriella aktörer i fordonsåtervinning som indirekt kan gynna andra genom utveckling av kunskap som kan överföras till andra komplexa industriella avfallsflöden och leda till säkrare materialförsörjning och mindre miljöpåverkan.

Läs mer på projektets hemsida

Prata projekt med oss

Är du intresserad av att veta mer om det här projektet? Har du en liknande utmaning eller idé?

Klas Cullbrand

Kontakta mig

Andra projekt

Repipe – innovativ återvinning av rör och profiler

I Sverige installeras varje år stora mängder rör vid nybyggnationer och vid underhåll av både byggnader och infrastruktur. Rören tillverkas…

Restauranger räddar butikers matsvinn

I projektet Restauranger räddar butikers matsvinn genom nya affärsmodeller och logistikupplägg, vill vi utveckla effektiva affärsmodeller och logistikupplägg för restauranger som…

CIRKUMAT

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

SLEEP

Spårbarhetslösning för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system

WEEE ID – Automatiserad sortering av elavfall

Möjliggör en högre återvinningsgrad

Avfall i form av elektriska och elektroniska produkter (WEEE) är en kategori med ständigt växande avfallsmängder.…

GreenElec – Effektiv resursanvändning

“Grön” elektronik för att uppnå effektiv resursanvändning genom design och tillverkning av elektronik som möjliggör mer effektiv återvinning.

Chalmers Industriteknik…

Relight – Hållbar återvinning av lysprodukter

Målet med projektet är att testa och utveckla nya tekniker för en hållbar återvinning av kvicksilverinnehållande lågenergilampor genom att…

Remanence – återvinning av magneter

Återvinning av sällsynta jordartsmetaller från permanentmagneter i elektronikavfall

Framtidens potentiella tillgångsbegränsningar av sällsynta jordartsmetaller har debatteras mycket under de senaste…