GreenElec – Effektiv resursanvändning

“Grön” elektronik för att uppnå effektiv resursanvändning genom design och tillverkning av elektronik som möjliggör mer effektiv återvinning.

Chalmers Industriteknik deltar i EU-projektet GreenElec som leds av Philips. Projektet syftar till att utveckla elektronik och elektroniska produkter som har en design som ger en mer effektiv återvinning av produkterna och därmed ett mer effektivt materialutnyttjande. Några av de resultat projektet förväntas leda till är:

  • Mer återvinningsbara materialkombinationer i elektronik
  • Designregler för elektronik vilka tar hänsyn till återvinningssteget
  • Automatiserad igenkänning av återvinningsbara elektronikprodukter och komponenter
  • Metoder och teknik för sortering av produkter och komponenter i väldefinierade avfallsströmmar för optimal återvinning
  • Affärsmodeller och policy-stöd som ger ett ökat incitament för återvinning/återbruk av elektronik

Projektet finansieras av VINNOVA och ENIAC-JU.

Projektparter GreenElec

Andra projekt

Repipe – innovativ återvinning av rör och profiler

I Sverige installeras varje år stora mängder rör vid nybyggnationer och vid underhåll av både byggnader och infrastruktur. Rören tillverkas…

Restauranger räddar butikers matsvinn

I projektet Restauranger räddar butikers matsvinn genom nya affärsmodeller och logistikupplägg, vill vi utveckla effektiva affärsmodeller och logistikupplägg för restauranger som…

CIRKUMAT

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

SLEEP

Spårbarhetslösning för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system

WEEE ID – Automatiserad sortering av elavfall

Möjliggör en högre återvinningsgrad

Avfall i form av elektriska och elektroniska produkter (WEEE) är en kategori med ständigt växande avfallsmängder.…

Relight – Hållbar återvinning av lysprodukter

Målet med projektet är att testa och utveckla nya tekniker för en hållbar återvinning av kvicksilverinnehållande lågenergilampor genom att…

Realize – bilåtervinning

Projektet Realize har som mål att hitta strategier för en mer resurseffektiv återvinning av fordon och för att öka värdet…

Remanence – återvinning av magneter

Återvinning av sällsynta jordartsmetaller från permanentmagneter i elektronikavfall

Framtidens potentiella tillgångsbegränsningar av sällsynta jordartsmetaller har debatteras mycket under de senaste…