Fistelkateter

Nordic Medcom AB utvecklar och säljer produkter inom området blodrening, kärlkatetrar, och system för olika dialysbehandlingar. Chalmers Industriteknik har deltagit i utvecklingen av en ny generation fistelkatetrar med förbättrad funktion och användbarhet som bygger på att den vassa nålen avlägsnas efter instick och lämnar kvar en mjuk plastkateter i blodbanan under dialysbehandling. Bilden ovan visar en prototyprendering av produkten.

Chalmers Industriteknik har varit involverat sen starten och utfört såväl tekniska, materialrelaterade och regulatoriska delmoment. Chalmers Industriteknik har bla utfört flödessimuleringar vars resultat använts för att optimera designen, säkerställt att rätt material används i de olika delarna av produkten och att dess funktion är den korrekta. Chalmers Industriteknik bidrar även med arbetet kring CE-märkning och uppfyllande av MMD 93/42/EEC.

Andra projekt

Färre halkolyckor med automatiserat underhåll

Forskning om autonoma arbetsfordon ska ge bättre vägbanor för gång- och cykeltrafikanter.

Affärssutvecklare för Elektronik

Graphene Flagship* har anställt åtta affärsutvecklare som täcker olika teknikområden. Johan Hammersberg på Chalmers Industriteknik ansvarar för elektronikområdet.

SILLA – En förstudie om nya möjligheter för sill som livsmedel

Projekt SILLA riktar sig till mycket unga konsumenter, för att skapa en vana vid att äta sill till vardags redan under de första levnadsåren. Det finns flera utmaningar som behöver…

CIRKUMAT

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

Graphene Connect – en mötesplats för grafeninnovation

Chalmers Industriteknik ansvarade under perioden 2014-2018 för att ta fram och driva en workshopserie för det europeiska programmet Graphene Flagship.

Korrosionsbeständiga svetshjul

Att korroderande svetshjul byttes mot kerambelagda komponenter löste produktionsproblem.

Materialval för tuffa miljöer

Ett internationellt medicinteknik-företag anlitade oss för att specificera och välja polymera material för en ny generation produkter med krav på…

Grafen – ett material för framtidens trafiklösningar

I en studie som Chalmers Industriteknik genomfört på uppdrag av norska Statens Vegvesen framkommer att supermaterialet grafen har många potentiella användnings­områden för transportinfrastrukturen.

Smart trygghetslarm skapar livskvalitet för äldre

Att som äldre ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro…

Kompetenser i samverkan utvecklar färgstark produkt

Göteborgsföretaget Magicfirm behövde hjälp att vidareutveckla sin 3d-skrivare Zyyx+ och ta fram och testa en ny prototyp som kan erbjuda multifärgutskrift. Chalmers Industriteknik stöttade vid finansieringsansökan till Västra Götalandsregionen (FoU-kort…