Fistelkateter

Nordic Medcom AB utvecklar och säljer produkter inom området blodrening, kärlkatetrar, och system för olika dialysbehandlingar. Chalmers Industriteknik har deltagit i utvecklingen av en ny generation fistelkatetrar med förbättrad funktion och användbarhet som bygger på att den vassa nålen avlägsnas efter instick och lämnar kvar en mjuk plastkateter i blodbanan under dialysbehandling. Bilden ovan visar en prototyprendering av produkten.

Chalmers Industriteknik har varit involverat sen starten och utfört såväl tekniska, materialrelaterade och regulatoriska delmoment. Chalmers Industriteknik har bla utfört flödessimuleringar vars resultat använts för att optimera designen, säkerställt att rätt material används i de olika delarna av produkten och att dess funktion är den korrekta. Chalmers Industriteknik bidrar även med arbetet kring CE-märkning och uppfyllande av MMD 93/42/EEC.

Andra projekt

Upcycling av smartphones – så kan livet förlängas på våra mobiltelefoner

Omsättningen på smartphones är hög i världen. Därför ville vi på ett systematiskt sätt utforska kommersiellt gångbara lösningar för att (på ett cirkulärt vis) återanvända fungerande funktionalitet hos smartphones som…

Big Science Sweden (BiSS)

Big Science Sweden (BiSS) syftar till att stärka Sveriges förmåga och resurser för att utveckla och leverera avancerad teknik och till storskaliga forskningsanläggningar där Sverige deltar. Chalmers Industriteknik leder, på…

Färre halkolyckor med automatiserat underhåll

Forskning om autonoma arbetsfordon ska ge bättre vägbanor för gång- och cykeltrafikanter.

Skottsäkra sköldar

Chalmers Industriteknik genomför ett projekt tillsammans med Saintpro och 2D fab, där målsättningen är att utveckla en skottsäker sköld med materialet grafen. Grafenet tillsätts i polykarbonat (PC), vilket resulterar i…

Affärssutvecklare för Elektronik

Graphene Flagship* har åtta affärsutvecklare som täcker olika teknikområden. Lilei Ye på Chalmers Industriteknik ansvarar för elektronikområdet.

SILLA – En förstudie om nya möjligheter för sill som livsmedel

Projekt SILLA riktar sig till mycket unga konsumenter, för att skapa en vana vid att äta sill till vardags redan under de första levnadsåren. Det finns flera utmaningar som behöver…

Cirkumat – retursystem för 3D-filament

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

Graphene Connect – en mötesplats för grafeninnovation

Chalmers Industriteknik ansvarade under perioden 2014-2018 för att ta fram och driva en workshopserie för det europeiska programmet Graphene Flagship.

Korrosionsbeständiga svetshjul

Att korroderande svetshjul byttes mot kerambelagda komponenter löste produktionsproblem.

Materialval för tuffa miljöer

Ett internationellt medicinteknik-företag anlitade oss för att specificera och välja polymera material för en ny generation produkter med krav på…