Biobaserade filament för Additiv Tillverkning

Det övergripande målet är att ta fram PLA baserat från svensk skogsråvara, närmare bestämt sidoströmmar som idag inte används från skogs- och massaindustrin. Inom ramen för projektet vill man även titta på hur man affärsmässigt gör en hållbar, långsiktig och växande affär för dessa för de olika aktörerna.

Inom ramen för projektet vill man även titta på hur man affärsmässigt gör en hållbar, långsiktig och växande affär för dessa för de olika aktörerna.

Chalmers Industriteknik leder arbetet i två arbetspaket inom detta projekt. I det första tittar man kompound och halvfabrikat av PLA där man genom att modifiera PLA med biobaserade additiv vill ta fram egenskaper som gör att PLA kan ta en större andel av marknaden av 3D print filament än idag, d.v.s. möjliggöra för en större användning av helt biobaserade filament. I det andra paketet utförs en systemanalys där förutsättningar för produktion av PLA för 3D printing utav skogsråvara utvärderas och identifieras. Inom detta arbete görs en s.k. värdekedjeanalys (”value-case analysis”) där man analyserar befintliga och nödvändiga aktörer för detta. Vidare, ingår det i detta arbetspaket en analys av hållbarhet (ekonomisk och ekologisk) på systemnivå.

Prata projekt med oss

Är du intresserad av att veta mer om det här projektet? Har du en liknande utmaning eller idé?

Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Kontakta mig

Andra projekt

KNOGA

Kostnads- och riskfördelning mellan nyckelaktörer för fossiloberoende långväga godstransporter på väg.

Biobaserade material i bilar

Det övergripande målet är att ta fram PLA baserat från svensk skogsråvara, närmare bestämt sidoströmmar som idag inte används från skogs- och massaindustrin.