Big Science Sweden (BiSS)

Big Science Sweden (BiSS) syftar till att stärka Sveriges förmåga och resurser för att utveckla och leverera avancerad teknik och till storskaliga forskningsanläggningar där Sverige deltar. Chalmers Industriteknik leder, på uppdrag av Chalmers, BiSS verksamhet i Västsverige och ger företag stöd i kompetensutveckling, teknisk utveckling samt i att facilitera en större samverkan mellan industri och akademi.

Big Science Sweden (BiSS) syftar till att stärka Sveriges förmåga och resurser för att utveckla och leverera avancerad teknik till storskaliga forskningsanläggningar där Sverige deltar.

BiSS hjälper företag, institut och universitet att delta i samarbeten och göra affärer med dessa forskningsanläggningar. Målet är bra affärer, innovations-drivande samarbeten och starka forskningsanläggningar samt en return-on-investment på Sveriges investeringar. I andra Europeiska länder ger verksamheter liknande BiSS god avkastning på detta sätt.

Chalmers Industriteknik leder, på uppdrag av Chalmers, BiSS verksamhet i Västsverige och ger företag stöd i kompetensutveckling, teknisk utveckling samt i att facilitera en större samverkan mellan industri och akademi. Det ökar möjligheterna för svenska företag att vinna upphandlingar och att öka sin försäljning av komponenter och utrustning till europeiska anläggningar.

De forskningsanläggningar som finns globalt utgör en mångmiljardmarknad på cirka 20-30 miljarder kronor per år och Sveriges bidrag utgör ca 1 miljard per år. Leveranser till forskningsanläggningar utgör dessutom en källa till utveckling av ny avancerad teknik och nya produkter, som kan innebära en industriell expansion inom en rad olika områden. Teknikbehoven inkluderar allt ifrån mekanisk tillverkning, material, elektronik, radioteknik, optik, robotik och process- och systemteknik. En del är standardsystem, medan andra är bortom dagens state-of-the-art och kräver utvecklingsarbete.

Anläggningarnas behov sträcker sig från den mest avancerade specifika spetsteknologin, till mer generella produkter och tjänster. Bredden skapar en mycket stor marknad för såväl små som medelstora och riktigt stora leverantörer. Att leverera avancerad utrustning till en forskningsanläggning kan kräva betydande insatser, men höjer den egna kompetensen och innovationsnivån. Leveranserna fungerar också som referensobjekt inför kommande affärer. Är man duktig på att leverera till traditionella storföretag, så finns också grunden för att arbeta med forskningsanläggningar.

Big science-anläggningar som Sverige är med och finansierar och som svenska företag kan leverera till:

CERN, DESYEISCAT , ESO, ESRF, ESS, FAIRMAX IVITERILLISISSKA, och XFEL

Parter och finansiering

BiSS arbetar utifrån ett nationellt perspektiv och har en nationell geografisk täckning. Arbetet utförs av universitet, institut och industriella nätverk i Göteborg, Luleå, Lund och Uppsala.

BiSS är finansierat av Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket.

— Chalmers Industriteknik har det operativa ansvaret för Nod Väst i Göteborg. Vi ska bygga upp ett nätverk av företag som successivt kan etablera sig som bra leverantörer av teknik och tjänster till anläggningarna. Det finns stora möjligheter för svenska företag inom området. Det är en outnyttjad marknad för dem, säger Patrik Carlsson, som är Co-Director för BiSS.

— Vi hjälper till med att matcha anläggningarnas behov mot företagens erbjudanden och intressen, fortsätter Patrik. Vi är därför mycket nyfikna på vad svenska företag kan och vill erbjuda. Svenska företag ses som mycket duktiga och pålitliga, men också som lite för blygsamma.

Broschyr The Swedish Guide, High-tech Swedish suppliers to Big Science 2019

Mer information om Big Science Sweden

Prata projekt med oss

Är du intresserad av att veta mer om det här projektet? Har du en liknande utmaning eller idé?

Patrik Carlsson

Kontakta mig

Andra projekt

Färre halkolyckor med automatiserat underhåll

Forskning om autonoma arbetsfordon ska ge bättre vägbanor för gång- och cykeltrafikanter.

Skottsäkra sköldar

Chalmers Industriteknik genomför ett projekt tillsammans med Saintpro och 2D fab, där målsättningen är att utveckla en skottsäker sköld med materialet grafen. Grafenet tillsätts i polykarbonat (PC), vilket resulterar i…

Affärssutvecklare för Elektronik

Graphene Flagship* har åtta affärsutvecklare som täcker olika teknikområden. Lilei Ye på Chalmers Industriteknik ansvarar för elektronikområdet.

SILLA – En förstudie om nya möjligheter för sill som livsmedel

Projekt SILLA riktar sig till mycket unga konsumenter, för att skapa en vana vid att äta sill till vardags redan under de första levnadsåren. Det finns flera utmaningar som behöver…

Cirkumat – retursystem för 3D-filament

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

Graphene Connect – en mötesplats för grafeninnovation

Chalmers Industriteknik ansvarade under perioden 2014-2018 för att ta fram och driva en workshopserie för det europeiska programmet Graphene Flagship.

Korrosionsbeständiga svetshjul

Att korroderande svetshjul byttes mot kerambelagda komponenter löste produktionsproblem.

Materialval för tuffa miljöer

Ett internationellt medicinteknik-företag anlitade oss för att specificera och välja polymera material för en ny generation produkter med krav på…

Grafen – ett material för framtidens trafiklösningar

I en studie som Chalmers Industriteknik genomfört på uppdrag av norska Statens Vegvesen framkommer att supermaterialet grafen har många potentiella användnings­områden för transportinfrastrukturen.

Fossilfria drivmedel – ett av våra kunskapsområden

Ett av de svenska klimatmålen är att vi 2030 ska ha en fossilfri fordonsflotta. f3, Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel,…