Pressmeddelanden

Här publicerar vi alla pressmeddelanden. Vill du veta mer? Kontakta vår VD Golaleh Ebrahimpur.

God potential för ökad återvinning inom byggsektorn – men förutsättningarna behöver bli bättre

Senast i år ska EUs medlemsländer ha nått en 70-procentig återvinningsgrad av bygg- och rivningsavfall. Men återvinningen omgärdas av en rad utmaningar, inte minst för att avfallet innehåller en mängd…

24 juni

Innovativ logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän

Covid-19 har påverkat hela samhället och inneburit helt nya utmaningar som kräver nya lösningar. Projektet ”Innovativ logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän”, kort RESK(L)AR, ska genom en…

27 maj

Chalmers Industriteknik får fortsatt förtroende i ny upphandling mot Chalmers

Vi på Chalmers Industriteknik är stolta och glada över att ha ett helt nytt ramavtal med Chalmers tekniska högskola. Avtalet ger nya möjligheter till utökat samarbete och ännu bättre förutsättningar…

24 april

Circular Electronics Day! Ett initiativ för ansvarsfull användning av elektroniska produkter!

Organisationer vill ha hållbara val på Circular Electronics Day Elektronikprylar förknippas med en rad sociala och miljömässiga problem som ofta hänger samman med dagens linjära ekonomi. Den 24 januari är…

23 januari

Kvinnor har en högre risk för skador vid krock! Varför är det så?

Anna Carlsson har intervjuats i en artikeln som publicerats i "LIV" Personskadeförbundets RTPs tidskrift nr 4/19. Anna berättar att det trots alla förbättringar som skett är det större risk för…

10 januari

Göteborg värd för europeisk konferens om minskad klimatpåverkan i industrin

"eceee Industrial Efficiency 2020 - accelerating decarbonisation” kommer till Göteborg i juni. Konferensen bygger på bidrag från både industrin och akademin, vilket gör den unik.

15 november

Unik projektkonstellation ska utveckla spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter

Det säljs årligen 260 000 ton nya elektriska och elektroniska produkter i Sverige. Denna konsumtion medför stora sociala och miljömässiga konsekvenser kopplat till produktionen, hur produkterna används och hur de…

29 augusti

Matsvinn blir nya måltider genom samarbete mellan Coop Väst och Nordish Market

Varje år slänger svenska butiker 30 000 ton mat, trots att en stor del fortfarande är ätlig. För att komma tillrätta med detta slöseri har nu utvalda Coop Väst-butiker i…

26 april

Constructivate: Så sluter vi loopen för emballageplast från byggprodukter

Visst går det att förlänga livet för emballageplast från byggprodukter! PolyPlank har i dagarna tillverkat en kompositprofil till bullerplank baserad på bland annat återvunnen plastfilm i polyeten. Ragn-Sells har samlat…

27 februari

Nu finns en plattform för att skapa mer återbruk i byggsektorn

25 maj