Innovationsledning

Dra nytta av kraften i innovation! Men gör det på rätt sätt! Vi hjälper din organisation att använda innovation för att skapa nya lösningar och affärer.

Innovation är en stark förändringskraft som kan användas för att snabbare uppnå verksamhetsmål, öka konkurrenskraft och stärka personalens engagemang i utvecklings- och förbättringsarbete. Men hur organiserar man sitt innovationsarbete, så att man nyttjar potentialen till fullo? Hur skapar man en stark innovationskultur, strategi och processer för att lyckas?

Chalmers Industriteknik har mångårig erfarenhet av att stödja verksamheter med att utveckla sin innovationsförmåga genom strukturerad innovationsledning. Med utgångspunkt i ISO standarden 56002 och i nära samverkan med er organisation hjälper vi er med:

  • Att få en tydlig bild av nuläget, dvs hur fungerar ert innovationsarbete och er innovationsledning idag, vilka styrkor och svagheter har det och vad är orsakerna?
  • Att ta fram en handlingsplan med delmål och mål för förbättrad innovationsledning och ökad innovationsförmåga.
  • Utbildning i innovationsledning för innovationsledare och linjechefer.
  • Coachning och stöd för att utveckla och använda innovationsstrategier och innovationsverktyg.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Paul Häyhänen (enhetschef)

Kontakta mig

Relaterade nyheter

Vi gratulerar Malin till priset som årets nätverkare!

Så här lyder motiveringen: "Malin har under många år med stor energi, kreativitet och uthållighet lett komplex samverkan inom det viktiga området trafiksäkerhet...

22 september

Nyhetsbrev nr 2. 2021

Vill du veta det senaste inom våra spännande områden? Här kan du läsa vår senaste nyhetsbrev.

13 april

Lyckad digital workshop om Biobaserad omställning i vårdsektorn

Lyckad digital workshop med temat ”Du är nödvändig för att lyckas med den biobaserade omställningen i vårdsektorn”.

25 mars

Ökad dialog för en snabbare omställning till biobaserad plast

Chalmers Industriteknik driver tillsammans Bengt Dahlgren och Johanneberg Science Park ett Vinnovafinansierat projekt som ämnar att sprida kunskap om biobaserade plaster och samtidig skapa möjligheter för en ökad dialog mellan olika aktörer…

18 mars

Digital Twin Cities Centre bjuder in till en seminarieserie online

Digital Twins växer snabbt inom många olika discipliner och inom olika sektorer, inklusive den byggda miljön. Senaste tekniska framstegen gör det möjligt att simulera, förutsäga och visualisera städernas puls för…

16 februari

Genomförd kurs i ISO56002 – Innovationsledningssystem

Att arbeta aktivt med innovationsledning och att använda sig av innovationsledningssystem kan vara ett effektivt sätt att lyckas vara innovativ.

05 februari

Det här är Kent!

Kent gör morgondagen redo för framtiden genom att stötta innovations- och affärsutveckling i små och stora företag samt start-ups.

01 januari

Vi söker: Affärsutvecklare och projektledare till Big Science Sweden

Big Science Sweden arbetar för att stärka Sveriges deltagande i teknikutveckling och affärer relaterat till stora forskningsanläggningar, till exempel CERN, fusionsreaktorn ITER, neutronkällan ESS och teleskopen vid ESO. Vid anläggningarna…

09 december

Forskning som förbättrar säkerheten för oskyddade trafikanter

TV4-nyheterna har intresserat sig för Annas forskning och intervjuat henne angående en rapport om rullstolsanvändare i trafiken som heter ”Acute injuries resulting from accidents involving powered mobility devices (PMDs)—Development and…

12 november