Digitalisering

Möjligheterna verkar oändliga. Nya begrepp och trender som AI, Machine Learning och Deep Learning dyker ständigt upp. För oss är det viktigaste att se till att dessa verktyg löser samhälls- och affärsutmaningar och hur tekniken ska användas som verktyg för att addera värde till din organisation.

Med människan och nyttan i fokus

I vår värld är det användarens behov, inte tekniken, som avgör hur en produkt eller lösning ska se ut och fungera. Till det kommer exempelvis juridiska, etiska och säkerhetsmässiga aspekter.

Vi har möjlighet att stötta dig i ditt digitaliseringsprojekt från en inledande workshop eller förstudie med en pragmatisk syn för att identifiera affärsvärde ända tills funktionen, systemet eller produkten är implementerad och klar.

Vi använder AI, data science, Machine Learning och Deep Learning för att skapa lösningar anpassade för dina behov. Vi har även omfattande kompetens inom sensorteknik för att skapa ytterligare optimerad datainhämtning. Vi jobbar inom hela datalivscykeln och har ett team med kompetens både inom data science och utveckling.

Nils Munk Wirell

Kontakta mig

Våra erbjudanden

+

Informationens affärsnytta

Ta vara på och använd befintlig data för effektivare processer och ökad lönsamhet.

+

Data Management

Samla in, analysera och använd den data du behöver för effektivare processer.

+

Deep Learning

Vem är egentligen smartast - maskin eller människa?

Relaterade projekt

Färre halkolyckor med automatiserat underhåll

Forskning om autonoma arbetsfordon ska ge bättre vägbanor för gång- och cykeltrafikanter.

Smart trygghetslarm skapar livskvalitet för äldre

Att som äldre ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro…

Inuheat – Uppvärmda kläder

Chalmers Industriteknik har hjälpt Inuheat att utveckla ett smart batteripack som känner av i vilket plagg det befinner sig i och sedan anpassar sig därefter.

Relaterade nyheter

Gömda batterier hittas med AI och röntgen

Att hitta inbyggda batterier i elektronikprodukter är ett stort problem för återvinningsindustrin. Ett nytt svenskt innovationsprojekt visar att en vanlig flygplatsröntgen kan hjälpa till i jakten på batterierna.  

07 december

Årets pris för genomslag i samhället tilldelas ”Gesualdo”

Som ett led i ett SuMo projekt har Gesualdo vidareutvecklas med ny funktionalitet av forskare på Chalmers, Chalmers Industriteknik samt Boid. Chalmers Industriteknik har varit delaktiga i nyttiggörande-processen med strategi och utredningar,…

07 september

Testflygning av autonom drönare

Tillsammans med företaget Everdrone har vi deltagit i ett projekt kring att ta fram design och mjukprogramvara för en autonom drönare.

13 maj

Färre halkolyckor med automatiserat underhåll

Forskning om autonoma arbetsfordon ska ge bättre vägbanor för gång- och cykeltrafikanter.

16 augusti

Självkörande drönare kan hjälpa räddningstjänsten rädda liv

Med hjälp av autonoma drönare skulle räddningstjänsten snabbare kunna få en överblick av brand- och olycksplatser och spara värdefull tid i räddningsarbetet. I ett nytt innovationsprojekt, finansierat av Vinnova, ska…

23 maj

Chalmers Industriteknik är med och utvecklar verklighetslabb för framtidens digitala vårdlösningar

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fått 2,9 miljoner kronor från Vinnova för att utveckla ett verklighetslabb inom Framtidens Vårdavdelning på SU Östra sjukhuset.

26 juni

Shahin vill samverka för användbara lösningar

30 maj

Digitaliseringsbehov ska matchas med Chalmersforskning

26 april

Digitaliseringen kräver mognad, mod och människor

25 april