Design

Design är mer än yta och utseende. Den avgör om en produkt eller tjänst är funktionell och lättanvänd. Upplevelsen är viktig. Bra design ger nöjda användare.

Bra design är en överlevnadsfråga

Vi ser till att saker och ting är genomtänkta ur uppdragsgivarens perspektiv. Användarvänlighet, tillverkningsteknik, hållbarhet och estetik är aspekter som påverkar köpmönster och andra beteenden.

Bra design skapar värde och bidrar till att just din produkt får fäste och brer ut sig på marknaden. Vårt dotterbolag Boid skapar bra design.

Allt om Boid och våra projekt hittar du på boid.se

 

Anton Grammatikas (vd Boid)

Kontakta mig

Våra erbjudanden

+

Fysisk och digital produktdesign

Vi jobbar med såväl fysiska som digitala produkter och älskar att blanda i samma projekt.

Relaterade projekt

Upcycling av smartphones – så kan livet förlängas på våra mobiltelefoner

Omsättningen på smartphones är hög i världen. Därför ville vi på ett systematiskt sätt utforska kommersiellt gångbara lösningar för att (på ett cirkulärt vis) återanvända fungerande funktionalitet hos smartphones som…

Smart trygghetslarm skapar livskvalitet för äldre

Att som äldre ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro…

Kompetenser i samverkan utvecklar färgstark produkt

Göteborgsföretaget Magicfirm behövde hjälp att vidareutveckla sin 3d-skrivare Zyyx+ och ta fram och testa en ny prototyp som kan erbjuda multifärgutskrift. Chalmers Industriteknik stöttade vid finansieringsansökan till Västra Götalandsregionen (FoU-kort…

Fistelkateter

Nordic Medcom AB utvecklar och säljer produkter inom området blodrening, kärlkatetrar, och system för olika dialysbehandlingar. Chalmers Industriteknik har deltagit…

Relaterade nyheter

Nu ska hushållens energisystem bli mer inkluderande

Genus påverkar hur vi ser på hållbarhet och planerar vår energikonsumtion. I ett samarbete mellan HSB Living Lab, vårt dotterbolag Boid och studenter på Chalmers utvecklas nu ett koncept för…

24 mars

Lönar sig flergångsförpackningar?

I det Vinnovafinansierade projektet “Cirkulära flergångsförpackningar för medicintekniska produkter” som precis har avslutats visar vi att en cirkulär flergångsförpackning kan innebära både en miljövinst och en ekonomisk vinst.

03 december

Demo i Brasatt – Södras projekt för automatiserad skogsplantering  

För att varje planta i skogen ska få en större chans att överleva utvecklar Södra Skogsägarna tillsammans med Chalmers Industriteknik och Boid samt sex partners en helt ny typ av…

21 oktober

Matkalkylatorn, ett nytt verktyg för ökad medvetenhet

Boid har tillsammans med WWF Världsnaturfonden tagit fram Matkalkylatorn, ett verktyg för att se hur din måltid påverkar klimatet och den biologiska mångfalden.

07 juni

Nyhetsbrev nr 2. 2021

Vill du veta det senaste inom våra spännande områden? Här kan du läsa vår senaste nyhetsbrev.

13 april

Årets pris för genomslag i samhället tilldelas ”Gesualdo”

Som ett led i ett SuMo projekt har Gesualdo vidareutvecklas med ny funktionalitet av forskare på Chalmers, Chalmers Industriteknik samt Boid. Chalmers Industriteknik har varit delaktiga i nyttiggörande-processen med strategi och utredningar,…

07 september

Testflygning av autonom drönare

Tillsammans med företaget Everdrone har vi deltagit i ett projekt kring att ta fram design och mjukprogramvara för en autonom drönare.

13 maj

Tudelat seminarium om designens betydelse och drivkrafter – och om 500 kilo guld som bara ligger och skräpar

27 februari

Gamla skärmar blir till nytt ljus

16 oktober