Så här jobbar vi

Vi skräddarsyr alla projekt efter behov – oavsett utmaning. Vi stöttar små, innovativa företag på vägen från lovande till etablerat. Vi är en strategisk utvecklingspartner till större företag. Vi löser specifika problem inom exempelvis materialval, logistik och produktion för att skapa bättre flöden och starkare konkurrenskraft. Vi koordinerar och deltar i stora och långsiktiga offentligt finansierade samarbetsprojekt med många aktörer.  Genom vår egen breda kompetensbas och vårt starka forskarnätverk hittar vi rätt expertis till det specifika projektet.

+

Energi

Effektivare energianvändning skapar vinster för både miljö och plånbok. För att klara av våra gemensamma hållbarhetsmål och klimatutmaningar krävs en omställning av energisystemet.

+

Material

Att välja rätt material är receptet för en lyckad produkt. Hållbara material och tillverkningsprocesser en självklarhet. Vi kombinerar forskningsexpertis inom materialteknik med affärsfokus för att leverera konkurrenskraftiga lösningar.

+

Tillämpad AI

Möjligheterna verkar oändliga. Nya begrepp och trender som AI, Machine Learning och Deep Learning dyker ständigt upp. För oss är det viktigaste att se till att dessa verktyg löser samhälls-…

+

Cirkulär ekonomi

Transformationen från linjär till cirkulär händer inte över en natt – men det är viktigt att börja. Oavsett om det gäller de första vacklande stegen, ett större kliv eller bara…