Konsultnätverket Business Advisors

Konsultnätverket Business Advisors är ett affärsnätverk med erfarna entreprenörer och företagsledare där var och en har en egen ingående kunskap om och erfarenheter av de utmaningar och möjligheter som teknik- och kunskapsbaserade företag ställs inför. Chalmers Industriteknik är värd för nätverket Business Advisors.

Nätverket erbjuder, på kommersiella villkor, exempelvis rådgivning till företag som vill ta en innovativ idé eller produkt/tjänst till marknaden. Nätverket erbjuder konkreta tjänster baserade på egen kompetens med både bredd och djup, men också kontakt med andra nätverk när så behövs.

Varje konsult kan, utöver sin egen kompetens, dessutom förmedla de tjänster och kompetenser som är tillgängliga på Chalmers Industriteknik. I de fall då våra medarbetare har deltagit i diskussioner om erbjudande, offertarbete samt medverkar i utförandet av uppdraget är självklart Chalmers Industriteknik ansvarig för uppdragets genomförande och resultat.

Nätverket har speciellt fokus på följande områden:

  • Affärsutveckling
  • Marknadsföring och försäljning
  • Innovationsrådgivning
  • Entreprenörskap
  • Strategi- och ledarskapsutveckling
  • Finansiering med privat kapital

Kent Rundgren är kontaktperson för konsultnätverket Business Advisors.