Vi gör skillnad! På väg mot ännu större och ytterligare energisnålare tillverkning av grafen!

Att ta tillverkning av nya material från akademiska labb till storskaliga industriella processer är ofta en utmaning. Det är också något som är nödvändigt för att materialen på allvar ska kunna tas tillvara i nya produkter. Detta är en resa som 2D fab är mitt uppe i med tillverkning av grafen.

2D fab har de senaste månaderna flyttat till nya lokaler som erbjuder ännu större möjligheter än tidigare. Inom projektet ”Skräddarsytt grafen” har 2D fab tillsammans med MiUn, Valmet, Vesta Si och Chalmers Industriteknik dessutom skaffat sig än bättre kontroll på exfolieringsprocessen.

”Vi kan nu kontrollera kvaliteten ännu bättre och detta i en process som är ännu energisnålare än den redan tidigare gröna tillverkningen av grafen”, säger Roland Bäck som är projektledare på 2D fab. ”Vi har kommit långt och vet hur vi ska fortsätta för att kunna bli ännu effektivare”, fortsätter Roland.

Utförare: Chalmers Industriteknik, 2D fab, Vesta Si, Valmet, Mittuniversitetet (MiUn)

Finansiering: Vinnova, Energimyndigheten, Formas

Ett projekt inom Produktion2030

Kontakt

Johan Ek Weis

Kontakta mig

Kompetensområden