Vad ska Sverige satsa på efter Corona!

Tidningen Aktuell Hållbarhet har frågat tolv experter om att värdera kraften i fyra gröna återstartare efter coronapandemin. Det handlar både både om den ekonomiska och politiska kraften men även vilka klimateffekter dessa ger. En av dessa experter är Johan Felix (Chalmers Industriteknik samt på innovationsprogrammet Resource) som säger att det är en svår balansgång att lyfta cirkulär ekonomi i återstarten då en snabb konsumtionsökning efterfrågas, samtidigt som det är konsumtionen som bygger klimatutsläpp. Den stora pedagogiska uppgiften är att visa att cirkulär ekonomi ger en långsiktigt hållbar konsumtion.

Artikeln är låst! Är du prenumerant eller vill ta en provprenumeration för att kunna läsa artikeln, då hittar du den här: https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/aterstarten-sa-kraftfulla-ar-losningarna-som-planeras/

Du är också välkommen att kontakta Johan direkt.

Kontakt

Johan Felix (affärsutveckling)

Kontakta mig