Skräddarsydd grafenproduktion – nu växlar vi upp 

Att öka maskinindustrins kapacitet att leverera utrustning till nanomaterialindustrin kommer att driva produktionen av nanomaterial framåt och öka svensk industris konkurrenskraft. Industrialiseringen av grafen har skapat ett växande innovationsområde om 2D-material, som kommer leda till många nya spännande produkter. Dessa har bland annat stor potential att bidra till målen inom Agenda 2030.

Målet för detta projekt är att utveckla en tillverkningsprocess för grafen baserad på tillverkningsprocesser som används inom massaindustrin. Produktionsmetoden är effektivare och mer miljövänlig än dagens konkurrerande metoder. Processen är vattenburen och energiförbrukningen är till och med ännu lägre än 2D fabs nuvarande process. Projektet är tänkt att fungera som inspiration om hur befintlig kunskap från en traditionell bransch kan appliceras och utvecklas inom framväxande teknikområden. Metoden har även potential att möjliggöra storskalig tillverkning av andra 2D-material.

Projektet finansieras av Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030.

Här på Produktion 2030 hittar du sammanfattningen av projektet.

Projektdeltagare är 2D fab (projektledare), Valmet, VestaSi (del av SKF-gruppen), Mittuniversitetet och Chalmers Industriteknik.

Kontakt

Johan Ek Weis

Kontakta mig

Kontakt

Astrid Hedenström (kommunikation)

Kontakta mig

Kompetensområden