Nyheter

Veckans fråga med Golaleh! Vad är världens mest fascinerande material?

Vad är världens mest fascinerande material?

08 april

Vi söker! Gruppchef Digitalisering

Vi söker nu en erfarenhet gruppchef som vill vara med att vidareutvecka vår snabbväxande digitaliseringsgrupp. Här får du möjlighet att jobba med att hjälpa företag att ta till sig den…

30 mars

Lyckad digital workshop om Biobaserad omställning i vårdsektorn

Lyckad digital workshop med temat ”Du är nödvändig för att lyckas med den biobaserade omställningen i vårdsektorn”.

25 mars

Vi gjorde det igen! Lyckad omcertifiering för Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Commercial R&D

Vi fortsätter att vara ISO certifierade i ytterligare tre år.

19 mars

Ökad dialog för en snabbare omställning till biobaserad plast

Chalmers Industriteknik driver tillsammans Bengt Dahlgren och Johanneberg Science Park ett Vinnovafinansierat projekt som ämnar att sprida kunskap om biobaserade plaster och samtidig skapa möjligheter för en ökad dialog mellan olika aktörer…

18 mars

Det här är Marie-Louise!

Med sin kunskap och sin nyfikenhet för smarta lösningar bidrar Marie-Louise till nya innovationer och en mer hållbar morgondag. Hennes insikter från arbetet är också värdefulla för policyutveckling när det…

18 mars

Vi söker! Data scientist

To accelerate our business value realization from data science and to continue building Machine Learning/Deep Learning and Artificial Intelligence capabilities, we are looking for an data scientist with an edge…

18 mars

Vi söker! Experienced data scientist

To accelerate our business value realization from data science and to continue building Machine Learning/Deep Learning and Artificial Intelligence capabilities, we are looking for an experienced data scientist with an…

18 mars

Nytt projekt som ska förbättra ledande cementbeläggning med grafen

Kloridinducerad korrosion är ett av de mest förekommande nedbrytningsscenarierna i armerade betongkonstruktioner. Men den metoden har på grund av problem med anod*materialet samt på grund av höga kostnader förlorat marknadsandelar.

16 mars

Det här är Johan!

Johan har stor erfarenhet av materialutveckling inom flera industriella segment. Med hållbarhet som en tydlig ledstjärna strävar han strävar alltid efter att hitta nya alternativ till material och råvaror.

11 mars