Nyheter

Vilka hemligheter gömmer sig i universum? 

Företaget Qamcom som bland annat arbetar med industrialisering av elektronik för radioastronomi har tagit fram en kort film om SKA*-projektet.

25 oktober

Demo i Brasatt – Södras projekt för automatiserad skogsplantering  

För att varje planta i skogen ska få en större chans att överleva utvecklar Södra Skogsägarna tillsammans med Chalmers Industriteknik och Boid samt sex partners en helt ny typ av…

21 oktober

ProSAFe är ett nytt projekt som ska förebygga fallskador hos äldre

Projektet ProSAFe (Personlig skydd mot fallskador - förbättrat livskvalitet hos äldre) har som mål att bidra till förbättrad hälsa och välbefinnande hos äldre genom att utveckla innovativa skyddande lösningar som…

20 oktober

Vi sår frön för framtiden! [avsnitt 2. Material]

Kunskap, innovation och kreativa lösningar krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Vi jobbar varje dag för att göra morgondagen redo för framtiden. Vill du också bli en del av lösningen?

19 oktober

Hanna Tornevall ny chef för Göteborgs botaniska trädgård

Vi gratulerar Hanna till den nya tjänsten och vill samtidigt tacka för den tid som Hanna varit här. Under Hannas ledning har CIT Industriell Energi förstärkt sin position som expertkonsult…

14 oktober

Vi sår frön för framtiden! [avsnitt 1. Energi]

Kunskap, innovation och kreativa lösningar krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Vi jobbar varje dag för att göra morgondagen redo för framtiden. Vill du också bli en del av lösningen?

07 oktober

Slutrapporterat! Ökad kunskapsspridning inom diskussionen om biobaserade plaster

Nu har du möjlighet att få reda på vad projektet ökad kunskapsspridning och diskussion om biobaserade plaster kommit fram till.

01 oktober

Framgångsrecept för minskat matsvinn

ReSvinn jobbat med att rädda mat hos grossister och i livsmedelsbutiker. Mat som blivit över har tagits omhand av restauranger och skolkök istället för att slängas. Så det lite stötta…

29 september

Stort medieintresse om skyddskläders förmåga att hindra cancerogena ämnen.

Brandmän som exponeras för hälsofarliga ämnen i brandrök löper större risk än befolkningen i stort att utveckla cancer.

28 september

Nätverket Belok får positiv feedback för sitt arbete med energieffektivisering

Verksamheten i Energimyndighetens nätverk Belok är givande för både medlemsföretagen och för aktörer utanför nätverket. I budgetpropositionen 2022 omnämns nätverket i mycket positiva ordalag.

27 september