Nyheter

Chalmers Industriteknik + SAFER = Tillsammans bidrar vi till att skapa ett säkert och hållbart transportsystem för alla

Chalmers Industriteknik ny partner till SAFER och bidrar med värdefull forskningskompetens som kommer att bidra till SAFER:s vision att skapa ett säkert och hållbart transportsystem för alla.

14 mars

Vi söker! projektledare inom materialteknik

Affärsområdet Materialteknik vid Chalmers Industriteknik växer och har många spännande utvecklingsuppdrag inom området material och tillämpningar av dessa. Hos oss får du en ansvarsfull och utvecklande roll genom att leda,…

14 februari

Kommuner jobbar aktivt för att minska klimatutsläppen

Många kommuner har satt mål för sitt klimatarbete och tillhörande utsläppsminskningar, till exempel genom att ta fram så kallade koldioxidbudgetar. Nu är det dags att prioritera och börja genomföra klimatåtgärderna.

08 februari

Bio+ är ett nytt forsknings och innovationsprogram finansierat av Energimyndigheten

Bio+ är ett femårigt nationellt forsknings- och innovationsprogram som samlar de satsningar som görs för att Sverige ska bli ett hållbart och fossilfritt välfärdssamhälle. Programmet finansieras av Energimyndigheten.

04 februari

Kvinnor mest utsatta för olyckor och skador i trafikmiljön som rollatoranvändare

Antalet invånare över 80 år förväntas öka med över 50% mellan åren 2019 och 2030 i Sverige (Statistiska Centralbyrån). Många av dessa kommer att använda en rollator för att kunna…

03 februari

Nytt projekt ska öka spårbarheten för svensk möbelbransch

I projektet ”Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden” kraftsamlar svensk möbelbransch för att tillsammans uppnå en ökad spårbarhet av möbler. Ett viktigt initiativ, inte minst för att möta EU:s kommande…

03 februari

Vi söker! Projektledare och expert inom cirkulär ekonomi

Affärs- och kompetensområdet Cirkulär Ekonomi på Chalmers Industriteknik rekryterar och söker nu en nyfiken och initiativtagande person som vill hjälpa till i samhällets omställning till en mer cirkulär ekonomi.

02 februari

Eldrivna livmedeltransporter för ”sistamilen” leveranser

För att nå ett fossilfritt Sverige till 2045 står godstransportsystemet inför en nödvändig omställning, där elektrifiering är en viktig del. Det är aktuellt inte minst för sistamilen-leveranser när allt fler…

31 januari

Vill du ta del av resultatet från Sveriges hittills största matsvinnsprojekt ReSvinn!

Vi har nu avslutat Sveriges hittills största matsvinnsprojekt och vill tacka alla som deltagit och bidragit. Syftet med ReSvinn var att utveckla ett effektivt och innovativt omfördelningssystem för överskottsmat i…

25 januari

Standardiseringsfrågan allt viktigare för industri och akademi

Intresset för standardisering ökar bland forskare och företag som tillverkar och använder avancerade material. Frågar man SIS kommitté för nanoteknik, SIS/TK 516, är fler medlemsföretag och ett ökat arbete med…

25 januari